Zofia Gąsiorek image

Zofia Gąsiorek

ur. 06 marca 1933
 
Edukacja | Gospodarka i przedsiębiorczość | Literatura | Nauki społeczne i humanistyczne | Polityka i społeczeństwo
 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Gnieźnie
Dyplom uznania dla Pani Zofii Gąsiorek

Dyplom za upowszechnianie histori i dziecictwa kulturowego dla Pani Zofii Gąsiorek

Internat - inicjatywa Pani Gąsiorek

List dr

List dziękczynny za zaangażowanie się w organizację Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

List zapraszający na uroczystość wręczenia uhonorowania w związku z " Encyklopedią Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej

Nagroda za najaktywniejszego Działacza Proeuropejskiego w Powiecie Gnieźnieńskim

Pamiątka współpracy Magdeburg-Gniezno.

Pamiątkowa tablica w Parku Trzech Kultur

Pamiątkowy medal z okazji 1000-lecia śmierci św. Wojciecha.

Pani Zofia Gąsiorek z Encyklopedią.

Pomnik Karola Marcinkowskiego znajdujący się przed Szkołą Medyczną

Srebrny Krzyż Zasługi.

Tablica upamiętniająca przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II do Gniezna

Tablica znajdująca się na przodzie Szkoły Medycznej

Występ gości z Magdeburga

Film część 1
Film część 2
Film część 3
Wideo część 1
Wideo część 2
Wideo część 3
Wideo część 4
Wideo część 5
Wideo część 6
16
9

 

Pochodzenie

Pani Zofia Gąsiorek urodziła się 06.03.1933r. w Poznaniu.

Od roku 1969 mieszka w Gnieźnie.

Rodzina

Matka - Helena z domu Rybak

Ojciec - Józef Bednarski

Dziadkowie od strony ojca:

Babcia - Anna z domu Buszchholz

Dziadek - Józef Bednarski

Dziadkowie od strony matki:

Babcia - Konstancja Murawska

Dziadek - Bronisław Rybak

Mąż - Zenon

Dzieci:

Córka - Elżbieta

Syn - Tadeusz

Edukacja (lub "młodość")

Szkoła Podstawowa w Wągrowcu

Liceum Pedagogiczne w Wągrowcu, jednak ze względu na trudną sytuację materialno-rodzinną przerywa naukę w Wągrowcu i podejmuje pracę w Starostwie Powiatowym. Ze względu na osiągnięcia zawodowe jako młody urzędnik państwowy zostaje wysłana na 5-tyg.kurs organizowany dla pracowników administracyjno-gospodarczych przez Ministerstwo  Spraw Wewnętrznych.Po wyjściu za mąż za gnieźnianina ,przenosi się do Gniezna a następnie rozpoczyna naukę w Gnieźnie w Liceum dla Pracujących w celu uzupełnienia wykształcenia.

Etapy działalności

1. Szkoła Podstawowa w Wągrowcu.

2.Liceum Pedagogiczne w Wągrowcu (przerwanie nauki ze względu na trudną sytuację materialną oraz rodzinną ).

3. Podjęcie nauki w Liceum dla Pracujących w Gnieźnie.

4. Od 1969 roku mieszka w Gnieźnie.

5. Praca w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.

6. Praca w Komitecie Rodzicielskim w Gnieźnie w SP 9 i II LO

7. Od 1965r. pracuje w Medycznym Studiu w Gnieźnie.

8. Od 1980r. należała do Zarządu Towarzystwa Miłośników Gniezna.

9. Od 1995r. zrealizowanie inicjatywy jaką była budowa internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Gnieźnie jako pełnomocnik Społecznego Komitetu Budowy.

10. Od 1995r. inicjatywa budowy pomnika św. Wojciecha w Gnieźnie.

11. Od 2001r. realizowanie przedsięwzięcia jakim była "Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej"- sekretarz redakcji

INICJATYWY

- tablica poświęcona gen. J.Wybickiemu w Niechanowie

- tablica poświęcona gen. Hallerowi w Gnieźnie

- pomnik i tablica na placu w Parku Trzech Kultur przy ulicy Roosvelta

- tablica na ulicy Tumskiej upamiętniająca pielgrzymkę Jana Pawła II do Gniezna

- pomnik św. Wojciecha w Gnieźnie

- pomnik Karola Marcinkowskiego przed Studium Medycznym w Gnieźnie

- zorganizowanie I Międzynarodowego Kongresu Europejskiego "Zdrowie przez Edukację"

- zorganizowanie z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego spotkania pod hasłem "Zabytki Gniezna dziedzictwem Europy"

- walczyła o to, by Sejm Rzeczpospolitej Polski nadał nazwę Gnieznu "Gniezno pierwszą stolicą Polski"

- pomoc w tworzeniu "Encyklopedii Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej"

- pomysłodawczyni organizowania wielu imprez kulturalnych

- praca charytatywna 

Dodatkowe kursy:

- jako młody urzędnik została wysłana na pięciotygodniowy kurs dla kierowników administracyjno-gospodarczych w Szczecinie

- skończyła dwutygodniowy kurs finansowy organizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

 

Informacje internetowe dotyczące Encyklopedii Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej

Artykuł :  Towarzystwo Miłośników Gniezna

Encyklopedia Od roku 2001 najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym przez TMG jest praca nad „Encyklopedią Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej”. 1400 haseł‚ w jednym tomie stanowiacym pełne kompendium wiedzy o Gnieźnie i regionie. Nad tą publikacją pracuje komitet redakcyjny pod kierownictwem prof. dr hab. Aleksandra Wojciecha Mikołajczaka. W skład komitetu redakcyjnego wchodzi 65 autorów poszczególnych dziedzin haseł. Komitet honorowy tego przedsięwzięcia stanowią: Arcybiskup Henryk Muszyński - Metropolita Gnieźnieński , Prof. dr hab.Stanisław Lorenc - Rektor UAM, Prof. dr hab. Stefan Jurga - b. Rektor UAM, b. sekretarz stanu w MN i SW, Paweł Arndt i Tadeusz Tomaszewski - posłowie RP, Marszałek Woj. Wielkopolskiego, Wojewoda Wielkopolski, Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego, Prezydent Miasta Gniezna, Lena Bednarska - Dyrektor Woj. Biblioteki w Poznaniu, Sekretariat Encyklopedii - w siedzibie TMG, Gniezno, ul. Wrzesińska 2, tel. 61 426-11-30.

Artykuł :  Państwowowe Archiwum w Poznaniu:

W dniu 15 grudnia 2011 r. obyła się w Gnieźnie uroczysta prezentacja długo oczekiwanej „Encyklopedii Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej”. Inicjatorem i wydawcą publikacji jest Towa-rzystwo Miłośników Gniezna. Encyklopedia ta, jest siódmym tego rodzaju wydawnictwem w Polsce i jak do tej pory jedynym poświęconym miastu zamieszkiwanemu przez mniej niż 100 tys. mieszkańców. Jest to publikacja tym bardziej wyjątkowa, że powstała w wyniku prac, w które zaangażowane było ponad 170 osób (w 137 to autorzy haseł). Jej redaktorem nauko-wym jest prof. Aleksander Wojciech Mikołajczak, a w pracach redakcyjnych uczestniczyli m.in. prof. Gerard Labuda i prof. Jerzy Strzelczyk.Encyklopedia zawiera ponad 1400 haseł, ponad 700 ilustracji, rysunków, rekonstrukcji, map, planów i szkiców oraz 9 tablic poglądowych. Część z opublikowanych haseł powstała w oparciu o materiały archiwalne przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz w jego gnieźnieńskim Oddziale. Wśród autorów znaleźli się również pracownicy tego Oddziału, którzy przygotowali łącznie ponad 100 haseł.

Niezwykły koncert zaprzyjaźnionych chórów z Gniezna i Magdeburga(27.07.2011).

Artykuł Powiat Gnieźnieński

26 lipca w Auli Królewskiej Medycznego Studium Zawodowego w Gnieźnie wystąpili, już po raz trzeci, Regionalny Rodzinny Chór Młodszego Seniora z Magdeburga oraz gnieźnieński Zespół Wokalny Retro. Niemieccy chórzyści z partnerskiego miasta Magdeburg przybyli do Gniezna na zaproszenie Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka. Uroczystego otwarcia spotkania dokonała pani Alina Kujawska - Matanda - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, która przedstawiając historię dotychczasowych spotkań między zaprzyjaźnionymi chórami, zwróciła uwagę na istotne znaczenie muzyki, jako uniwersalnego nośnika treści, łączącego kultury i pokolenia. Następnie, głos zabrała przewodnicząca Stowarzyszenia "Wisła - Warta" - pani Edith Wagener. Przedstawicielka miasta Magdeburg, dziękując za ciepłe przyjęcie w Gnieźnie, odczytała list wystosowany przez burmistrza Magdeburga Lutza Trümper do Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka, w którym znalazły się serdeczne pozdrowienia dla uczestników polsko - niemieckiego spotkania, a także życzenia kontynuacji owocnej współpracy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim i miastem Magdeburg. Wzruszona pani Edith Wagener przekazała także wyrazy wdzięczności za pomoc w organizacji spotkania okazaną przez panią Zofię Gąsiorek z Towarzystwa Miłośników Gniezna. Wreszcie przyszedł czas na rozpoczęcie muzycznej uczty. Miłym akcentem było niecodzienne wprowadzenie w tematykę koncertu przez panią Krystynę Kwaśniewską - reprezentującą Zespół Wokalny Retro, która zaprezentowała zgromadzonej publiczności specjalnie napisany na tę okazję wiersz. Jako pierwszy na scenie wystąpił Rodzinny Chór Młodszego Seniora, który poza tradycyjnym, regionalnym repertuarem, zaśpiewał polskie utwory: "Szła dzieweczka do laseczka" i "Góralu czy ci nie żal". Gnieźnieński Zespół Wokalny Retro porwał publiczność wykonaniem piosenek "Umówiłem się z nią na dziewiątą" oraz "Czerwone wino". Na zakończenie trwającego prawie dwie godziny, iście rodzinnego koncertu, oba chóry zaśpiewały wspólnie kilka polskich biesiadnych standardów, a zgromadzona w Auli publiczność odwdzięczyła się występującym zespołom gromkim "Sto lat". Podczas swojej wizyty w Gnieźnie delegacja chórzystów z Magdeburga oddała także hołd osobom pochowanym w latach 1885-1954 na byłym cmentarzu ewangelickim, w Parku Trzech Kultur przy ulicy Roosevelta.

Kobieta przedsiębiorcza Gniezna i Wielkopolski 2012 r.

Artykuł : naszemiasto.pl

Zofia Gąsiorek - może nie zawsze w centrum uwagi, ale to ostoja niejednej instytucji. Od lat w Towarzystwie Miłośników Gniezna, a w swoim miejscu pracy, czyli gnieźnieńskim Medyku, chociaż jest tylko od "spraw gospodarczych", to ona czuwa nad wszystkim. Kiedy trzeba, nawet i nad PR-em, w której to dziedzinie po cichu i na swój sposób wspiera też zaprzyjaźnione grupy i ogranizacje.

Wywiady z panią Zofią Gąsiorek :

1. Z Zofią Gąsiorek, kandydatką na Kobietę Przedsiębiorczą Gniezna i Wielkopolski 2012 rozmawia Karolina Barełkowska.

Pani Zofio, która z podejmowanych przez panią inicjatyw jest dla pani najważniejsza?

Zofia Gąsiorek: Najbardziej jestem zadowolona z inicjatywy, którą udało mi się zrealizować dla uczniów naszej szkoły, Medycznego Studium Zawodowego, czyli z budowy internatu. Trwało to prawie dziesięć lat, skończyliśmy w 1995 roku. Jak jeździłam po pieniądze na ten cel do Warszawy, to się ze mnie śmiali i pytali kiedy w końcu urodzę to dziecko. Chodziło im oczywiście o tę inicjatywę. Kolejne takie moje dzieło, z którego jestem zadowolona, to Encyklopedia Gniezna. Bardzo mnie cieszy, że historia nie zginie i dla młodego pokolenia będzie to cenna informacja o naszym mieście, pierwszej Stolicy Polski. Duży wkład pracy włożyłam również w budowę pomnika św. Wojciecha. Ponadto miałam szczęście, że w trudnym czasie, w okresie kryzysu społeczno-gospodarczego, udało mi się załatwić dary dla Gniezna. Były wózki inwalidzkie z Norwegii, była pomoc dla bezdomnych. Były koce, odzież. Udało się załatwić również dwa tiry darów z Niemiec. Były to przedmioty z likwidowanego szpitala: łóżka wieloczynnościowe.

 Za swoją działalność była pani już wielokrotnie nagradzana.

 Zofa Gąsiorek: To prawda, byłam nagradzana zarówno za działalność społeczną, jak i zawodową. Otrzymałam miedzy innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 Czy pani jest taką osobą, która mimo przeciwności, gdy sobie coś postanowi, to działa do końca?

Zofa Gąsiorek: Chyba tak. Zawsze mówię tak: jeżeli chce się coś zrobić, to trzeba myśleć. Trzeba znaleźć sobie przyjaciół, którzy będą wspierać to dzieło. Ja działam właśnie tą metodą. Kiedy podejmuję się zrealizować jakieś działanie, pytam ich o zdanie oraz opinię.

 Pani Zofio, skąd pani czerpie siły na to wszystko?

 Zofa Gąsiorek: Sama się czasem zastanawiam. Muszę jednak przyznać, że ta moja działalność sprawia mi wielką przyjemność. Cieszę się, że byłam w zarządzie Towarzystwa Miłośników Gniezna , bo dzięki temu mogłam wiele spraw podejmować i je realizować dla dobra wspólnego. 

2 . Patriotycznie zakręceni - Zofia Gąsiorek

Artykuł : naszemiasto.pl

Moje miejsce na ziemi, to... – Gniezno – miasto historyczne. Kocham historię, więc wybrałam Gniezno.

 Lokalny patriota to dla mnie… – Człowiek, który dba o promocję historii miejsca, w którym się znajduje.

 Dbam o swoje miasto i otoczenie poprzez… – Odpowiednią działalność w miejscu pracy, w którym jestem obecnie.

 Moje ulubione miejsce w naszym mieście to… – Centrum miasta. Są jeszcze obrzeża Gniezna, gdzie chętnie spaceruję i podziwiam, jak Gniezno się rozwija.

 Chętnie kupuję produkty lokalnych producentów, takie jak... – Produkty naszych producentów PSS "Społem", którego jestem członkiem. Nie chodzę po marketach. 

Lokalne tradycje, które kultywuję to… – Uroczystości patronalne św. Wojciecha, święta upamiętniające wyzwolenie Gniezna i Powstanie Wielkopolskie.

 Lokalne potrawy, które przygotowuję w domu to… – Kluseczki z jajkiem, za którymi przepadają moje wnusie. Do tego: tradycyjny bigos, placki ziemniaczane, barszczyk, placek drożdżowy, makowiec.

 Eksponuję swój patriotyzm lokalny przez… – Wydanie "Encyklopedii Gniezna". Chodzi o potwierdzenie tego, że Gniezno jest pierwszą stolicą Polski. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości.

 W moim mieście zmieniłabym… – Odpowiem przewrotnie: Gniezno zamieniłabym na Poznań. Pochodzę z Poznania i chciałabym, aby nasze miasto było takie, jak stolica Wielkopolski.

Najbardziej czuję się... – Gnieźnianką. Mieszkam od lat 60. w Gnieźnie i pokochałam to miasto.

Znaczenie postaci

   "Jest takie miejsce na mapie,

    co Grodem Lecha się zwie.

    Tu żyli moi dziadowie, 

    tu przyszło także żyć mnie.

    W tym grodzie białego orła,

    na siedmiu wzgórzach jak Rzym,

    ociera się o mnie historia,

    urzeka urokiem swym.

                  ref. Kocham to miasto, te domy ulice,

                        Katedrę na Wzgórzu Lecha 

                        i ptasie koncerty i noc świętojańską,

                        donośny głos dzwonu Wojciecha. "

Ten fragment utworu Katarzyny Kuczyńskiej - Stroińskiej pt. "To miasto zwie się Gród Lecha" bardzo trafnie oddaje postać pani Zofii Gąsiorek. Mimo że pani Zofia nie jest gnieźnianką z urodzenia, ale mieszka w Gnieźnie od 1969 r.,pozwala jej słusznie uważać to miasto za swoje. Dla pani Zofii Gniezno jest niezwykłym miejscem na mapie Polski, od którego odmierza się czas polskiej historii. To właśnie miasto wzbudziło w naszej bohaterce ogromny szacunek wobec przeszłości, a jednocześnie radosne, pełne pasji zaangażowanie dla współczesności. Praca społeczna pani Zofii Gąsiorek ma ogromne znaczenie dla gnieźnian jak i osób spoza naszego regionu. Nieustannie stara sie przypominać mieszkańcom o historycznym i kulturowym bogactwie i znaczeniu dla potomnych pierwszej stolicy Polski, z której powinniśmy być dumni. O dziejach Gniezna, jego historii, kulturze opowiada " Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej", w której tworzeniu również pomagała nasza bohaterka. Jednak to nie jedyna zasługa tej niezwykłej kobiety, była ona m.in. inicjatorką budowy pomnika św. Wojciecha, tablicy upamiętniającej przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II do Gniezna znajdującej się na ul. Tumskiej, oraz pierwszego gnieźnieńskiego internatu medycznego. Jest niezwykłą osobą, która pomimo trudności nie traci entuzjazmu, starając się doprowadzić do końca zaplanowane przez siebie przedsięwzięcia.Ponadto angażowała się również w pracę charytatywną, poświęcając swój czas i energię. Właśnie za taką pracę społeczną była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Otrzymała m.in. odznakę honorową " Za zasługi dla miasta Gniezna", odzankę honorową " Za zasługi dla ochrony zdrowia", Złoty Krzyż Zasługi i odznakę honorową " Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, medal " Zasłużona dla Miasta Gniezna " a także Medal Prymasowski "Za za zasługi dla Kościoła i Narodu ".

Kalendarium:

  • 06.0 ― data urodzenia

Zobacz też: