Władysław Bartkowiak image

Władysław Bartkowiak

ur. 26 marca 1906
zm. 17 kwietnia 1945
Polityka i społeczeństwo
„"Piękna nasza ziemia jutrosińska, wielu synów nam wydała i nasz patron jest w...”
Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie
Członkowie związku Młodzieży Wiejskiej

Przed grobem Józefa Piłsudskiego z matką

Spływ kajakowy

Sztandar Szkoły Podstawowej w Jutrosinie

Tabliczka przy wejściu do Szkoły Podstawowej w Jutrosinie

Wycieczka rowerowa

Władysław z kolegami

Ślub Władysława Bartkowiaka

Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Jutrosinie

Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Jutrosinie

Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Jutrosinie

11

Pochodzenie

Urodził się 26 marca 1906 r. w Śląskowie w powiecie rawickim. Pochodził z biednej rodziny chłopskiej.

Edukacja (lub "młodość")

W latach 1920-1929 uczęszczał do gimnazjum w Rawiczu. W 1922 r. zaangażował się w pracy harcerskiej, pełniąc funkcję drużynowego. Po ukończeniu gimnazjum – w 1929 roku - odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych Piechoty w Gródku Jagiellońskim pod Lwowem. W tymże też roku rozpoczął studia z zakresu matematyki na Uniwersytecie Poznańskim. Studia matematyczne kończył bez szans zdobycia pracy, dlatego zapisał się na studia prawnicze. Jednak po zaliczeniu 2 lat przerwał je ze względu na procesy i wyroki. W tamtym czasie należał do niewielu wykształconych synów chłopskich.

Etapy działalności

Etap pierwszy

Na Uniwersytecie w Poznaniu zetknął się ze Polskim Stronnictwem Ludowym. Wstąpił do Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej. Równocześnie podjął pracę w Wielkopolskim Związku Młodzieży Wiejskiej na terenie powiatu Rawicz. 

Etap drugi

Działalność w ruchu ludowym rozpoczynał w trudnych czasach. W Polsce i  świecie panował głęboki kryzys ekonomiczny. Nasilały się konflikty społeczne i polityczne. Władysław Bartkowiak należał do gorących zwolenników połączenia Wielkopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”.  Jego poglądy znacznie różniły się od idei związku. Walkę z rządami sanacyjnymi i z polityką krzywdzącą chłopów szerzył na zebraniach i kursach oświatowych organizowanych w pobliskich wsiach. Wytykał grupie rządzącej: dbanie o sprawy prywatne, tchórzostwo, brak patriotyzmu, ucisk chłopów. 

Etap trzeci

 Za swoje poglądy 19. 05. 1936 r.  stanął przed Sądem Grodzkim w Jutrosinie. Został uniewinniony. Doszło jednak do kolejnej rozprawy, w wyniku której skazano go na 6 miesięcy aresztu i koszty procesowe. Później procesy i prześladowania powtarzały się. Wpłynęło to niekorzystnie na jego sytuację rodzinną. Na jego utrzymaniu pozostała bezrobotna żona i małe dziecko.

W latach 1933-1939 pełnił funkcję wiceprezesa i prezesa PAML-u (Polska Akademicka Młodzież Ludowa). W tym samym czasie pomagał rozprowadzać wśród młodzieży czasopismo „Chłopskie Życie Gospodarcze”. Wyrobił sobie opinię buntownika i burzyciela ludu.

Brał udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do niewoli niemieckiej i przez 5 lat przebywał w obozie jenieckim w Dobiegniewie.

Po wyzwoleniu z obozu – 28. 02. 1945 roku- powrócił do domu, do Sielca Nowego.  Wówczas jego stan się bardzo pogorszył. Zmarł w wieku 39 lat. Pochowany został na cmentarzu w Jutrosinie.

Znaczenie postaci

Władysław Bartkowiak jest Patronem Szkoły Podstawowej w Jutrosinie. Przez swą nieugiętą postawę stał się wzorem dla młodzieży i nowych pokoleń. Każdego roku w szkole odbywa się Dzień Patrona. W tym dniu podczas akademii uczniowie przypominają Jego życiorys. Czczą pamięć poprzez złożenie kwiatów i zniczy na Jego grobie. O znaczeniu tej postaci mówi również napis na tabliczce przy wejściu do szkoły "Szkoła Podstawowa w Jutrosinie im. Władysława Bartkowiaka zasłużonego działacza Ruchu Ludowego". Jego zdjęcie profilowe jest nieodłącznym elementem dekoracji uroczystości szkolnej "Pasowania pierwszoklasistów na ucznia".

Autorzy

Zespół projektowy pod opieką nauczycielki Anny Jamroży w składzie Magdalena Pierzchlewicz, Kinga Jagodzińska, Julia Goździk, Szymon Dolny, Patryk Jankowiak, Eryk Ciesielski

Kalendarium:

  • 1940 ― Niewola niemiecka w o...
  • 1933 ― Pełnienie funkcji wic...
  • 1920 ― Nauka w Gimnazjum w ...
  • 26.0 ― data urodzenia
  • 1929 ― Służba wojskowa w Szk...
  • 1929 ― Studia matematyczne n...
  • 19.0 ― Pierwsza rozprawa w S...
  • 17.0 ― data śmierci

Cytaty:

  • „"Piękna nasza ziemia j...”

Zobacz też: