Roman Adam Zwierzchowski image

Roman Adam Zwierzchowski

ur. 05 września 1909
zm. 27 kwietnia 1940
Edukacja | Muzyka | Wojskowość
 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

Pochodzenie

Urodził się w niedzielę 05.09.1909 r. w Łodzi. Zmarł 27.04.1940 r. w Katyniu. Syn Adama i Stefanii z Kotkowskich.

Edukacja (lub "młodość")

Roman Adam Zwierzchowski ukończył seminarium nauczycielskie w Łęczycy w 1931 r.

W 1932 r. ukończył kurs Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7a w Jarocinie - 3 kompania. Żonaty, dwoje synów i jedna córka.

Etapy działalności

Działał jako nauczyciel, muzyk (dyrygent, kapelmistrz), żołnierz.

Etap pierwszy

Od 1935 r. do II wojny światowej Roman Zwierzchowski był nauczycielem w Szkole Powszechnej w Tokarach.

Przed II wojną światową pełnił funkcję kierownika Szkoły Powszechnej w Strachanowie, wówczas powiat turecki. Mieszkał tam w szkole z żoną i trojgiem dzieci. Funkcję kierownika po mężu objęła pani Zwierzchowska. Piastowała to stanowisko do 1949 roku, kiedy to wyprowadziła się do Łodzi. Utraciła je prawdopodobnie ze względu na losy wojenne męża, gdyż w kominie szkoły znaleziono mundur oficerski. W tej sprawie odbyło się dochodzenie. Po jakimś czasie pani Zwierzchowska otrzymała przesyłkę, w której znajdował się dowód osobisty brudny od wapna z adnotacją, że mąż zginął w Katyniu z rąk jakichś band. W ówczesnych czasach wspomnienie o Katyniu groziło poważnymi konsekwencjami.

Etap drugi

W 1935 r. w Tokarach powstała z inicjatywy Alfonsa Ślęzaka orkiestra dęta przy OSP, której pierwszym kapelmistrzem był Roman Adam Zwierzchowski. Orkiestra istnieje do dzisiaj. Prowadził też chór mieszany przy OSP w Milejowie (ok. 1933 r.).

Kolejne etapy...

Oficer Wojska Polskiego. Podporucznik rezerwy (ppor. rez.) w 37 pułku piechoty, mianowany ze starszeństwem z 1.12.1934 r. Uczestnik kampanii wrześniowej. Zamordowany przez NKWD w Katyniu.

Znaczenie postaci

Roman Adam Zwierzchowski to bohater nie tylko lokalnej społeczności, ale też całego narodu - został zamordowany w Katyniu. Był ofiarnym nauczycielem. Jego praca przyczyniła się do rozwoju muzykalności dzieci i młodzieży. Dzięki jego działalności powstała orkiestra dęta w małej miejscowości, która uświetnia wszystkie uroczystości i imprezy lokalne, kościelne i państwowe na terenie gminy oraz poza nią do dzisiaj.

Żródła

www.ogrodywspomnień.pl.;B. Stachowiak, "Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Kawęczyn – zarys historyczny", Kawęczyn, kwiecień 2011r., s.158; www.polona.pl; A. Ziółkowska, "Działalność dydaktyczno – wychowawcza Szkoły Podstawowej w Tokarach", praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Heliodora Szczegóły, Zielona Góra,s.18;Kronika Szkoły Podstawowej w Tokarach 1945 - 1952 autorstwa Stefana Niteckiego; wspomnienia Zdzisławy Kowalskiej zamieszczone na portalu społecznościowym nk.pl 19.03.2014r.

Autorzy

Zespół projektowy pod opieką Renaty Piontkowskiej w składzie Filip Dusza, Krzysztof Gawron, Patrycja Iwaniak, Adam Okoński, Artur Tomczyk

Kalendarium:

  • 05.0 ― data urodzenia
  • 1931 ― ukończenia szkoły
  • 1932 ― ukończenie kursu BPRP...
  • 01.0 ― mianowany ze starszeń...
  • 1935 ― powstanie orkiestry d...
  • 27.0 ― data śmierci

Zobacz też: