Konstanty Zeidler image

Konstanty Zeidler

ur. 20 grudnia 1862
zm. 09 lutego 1954
Polityka i społeczeństwo
 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu
Grób na ujskim cmentarzu

Księga parafialna

Ulica w Ujściu

płyta nagrobna

zapomniany bohater

5

Pochodzenie

Urodził się 20.12.1862 r.

 Zmarł w Ujścu, 09.02.1954 r.

Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Ujściu, obok niego została pochowana córka Waleria.

Etapy działalności 

Konstanty Zeidler był z zawodu stolarzem. Ożenił się z Franciszką z domu Januszewską, mieli  sześcioro dzieci: cztery córki Bronisławę, Martę, Bolesławę i Walerię oraz dwóch synów: Wiktora i Bernarda.

1918 r. powstała w Ujściu, z inicjatywy Zeidlera, Rada Ludowa, która podjęła współpracę z radami z Piły i Chodzieży. Pierwszym przewodniczącym był Franciszek Luck, zastąpił go Konstanty Zeidler. W jego domu przy ulicy Szpitalnej 4 odbywały się tajne zebrania. Nie podpisał oświadczenia, że Ujście powinno należeć do Rzeszy Niemieckiej, do czego namawiał go niemiecki burmistrz Keonig. Był skromnym, mądrym, odważnym patriotą, a Niemcy nazywali go " królem polskim ".

W grudniu 1918 r. wybuchło powstanie wielkopolskie, do Ujścia wkroczył oddział niemieckiego wojska. Konstanty Zeidler razem z F. Szulcem i J. Ponickim przeprowadzał ochotników przez granicę na stronę polską, ponieważ wiedział, że nie ma szans na powstanie w Ujściu. Wymyślił, że odbywać się to będzie pod pretekstem zakupu i zwózki drewna tartacznego z okolicznych lasów. W ten sposób przemycał ochotników do Mirosławia, Jabłonowa i Węglewa. Jednym z nich był jego syn Bernard. W domu Zeidlera przyjmowano łączników z rozkazami a także przechowywano rannych, opiekowała się nimi również jego córka Bronisława.

                               

Kolejne etapy...

Gdy wybuchła II wojna światowa ( 1939 r.) Niemcy przesiedlili całą rodzinę w okolice Łodzi. Powrócił do Ujścia po zakończeniu wojny, w 1945 r. i zamieszkał w swoim domu przy ulicy Szpitalnej 4. Po wojnie był działaczem Bractwa Kurkowego, został nawet Królem Kurkowym. W 1949 r. był honorowym prezesem Bractwa Strzeleckiego.

Znaczenie postaci

Konstanty Zeidler bardzo ważny dla Ujścia, ponieważ bardzo się angażował w działalność patriotyczną. Wspierał dzieci w walce przeciwko germanizacji, a dorosłych w walce o wolność, angażował się w działalność gospodarczą i polityczną. 

W dowód uznania jego zasług 25.04.1975 r. została zmieniona nazwa ulicy Polnej na ulicę Konstantego Zeidlera.

 

Bibliografia:

Ujście przez wieki. Szkice z historii miasta, pod red. E. Wolskiego, Ujście 2013 

R. Chwaliszewski, W. Kicman, Powrót Orła. Powstanie Wielkopolskie na ziemi pilskiej, Piła 2008

Kalendarium:

  • 1939 ― Lata okupacji w okoli...
  • 20.1 ― data urodzenia
  • 09.0 ― data śmierci

Zobacz też: