Katarzyna Sulej image

Katarzyna Sulej

ur. 07 listopada 1961
zm. 19 maja 1994
Edukacja | Filozofia i religia
 
Szkoła Podstawowa w Galewie
Boże Narodzenie 1981

Katarzyna Sulej

Katarzyna Sulej - I Komunia św.

Katarzyna Sulej - lektorka

Katarzyna Sulej - uczennica

Katarzyna Sulej z koleżankami ze SP w Galewie

Katarzyna Sulej z siostrami Dorotą i Anną

Katarzyna Sulej z siotrami Dorotą i Anną

Tablica upamiętniająca 20 rocznicę śmierci Katarzyny Sulej

„Świadectwo” p. Lucyny Filas
Misja
Świadectwo Agnieszki
Świadectwo Zbigniewa i Barbary
Świadectwo ks. Stanisława Gołębiewskiego
Świadectwo pracy
9
6

Pochodzenie

Katarzyna Sulej urodziła się 07.11.1961 r. w Turku. Była najstarsza z trojga dzieci Stefana i Krystyny (z domu Lewandowska) Sulejów. Miała dwie siostry: Dorotę i Annę. Mieszkała w Chlebowie (gmina Turek).

Dzieciństwo i młodość

Kasia została ochrzczona 24.12.1961 r. w parafii NSPJ w Turku. Szkołę Podstawową w Chlebowie ukończyła jako wzorowa uczennica w 1976 r. W 1980 r. zdała egzamin dojrzałości i ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku. Następnie, nie mogąc znaleźć pracy ani (z powodu trudności finansowych) rozpocząć studiów, wyjechała do byłej NRD, gdzie przez 4 lata pracowała w zakładzie włókienniczym w miejscowości Rudolstadt. 

Praca katechetyczna

W 1984 roku Katarzyna Sulej powróciła do kraju i została katechetką w punkcie katechetycznym w Chlebowie, a także w Turku w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od lutego 1985 r. zaczęła dojeżdżać do Galewa. Tu przygotowywała dzieci do I Komunii św. i pomagała w pracy na plebanii. We wrześniu 1986 r. rozpoczęła katechizację wszystkich dzieci, ucząc je w sali katechetycznej. Jednocześnie samodzielnie (po śmierci gospodyni pani Haliny Roszko) prowadziła dom plebanijny. Po upadku ustroju komunistycznego, kiedy nauka religii powróciła do szkół, w roku 1990 została katechetką w szkołach podstawowych w Galewie i Chrząblicach. W tym też roku, chcąc podnieść swoje kwalifikacje katechetyczne, rozpoczęła studia w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej w Kaliszu, które ukończyła 28.06.1993 r. z wynikiem bardzo dobrym. Wciąż pracując nad sobą i pogłębiając swą wiedzę teologiczno-filozoficzną, 8.09.1993 r. zaczęła studiować na II roku Papieskiego Studium Teologii we Włocławku. Pięknie zapowiadające się studia przerwała jej tragiczna męczeńska śmierć 19.05.1994 r. w Galewie. Tego dnia  o godzinie 7.40, gdy ksiądz proboszcz Stanisław Gołębiewski odprawiał w kościele mszę św., na plebanii dokonywała się inna krwawa ofiara. Katarzyna Sulej została w bestialski sposób zamordowana przez młodego parafianina, który chciał ukraść pieniądze zbierane na złocenie głównego ołtarza. 
Pogrzeb Katarzyny Sulej odbył się w sobotę 21.05.1994 r. w Turku. W kościele wypełnionym po brzegi ceremoniom pogrzebowym przewodniczył i mszę św. odprawił ks. bp. Roman Andrzejewski.  

Znaczenie postaci

Katarzyna Sulej zapisała się w pamięci tych, którzy się z nią kiedykolwiek spotkali, jako dobry człowiek, przez całe swoje życie wiernie służący Panu Bogu i bliźniemu. Jej tragiczna, męczeńska śmierć pogrążyła wszystkich w żałobie. Kasia, będąc osobą niezwykle skromną, cichą, promieniowała radością i pogodą ducha. Była uczynna i bezinteresowna, służyła pomocą i życzliwą radą. Swoim świątobliwym życiem, szlachetnością, pięknym postępowaniem potrafiła wywierać pozytywny wpływ na innych. 
W 20-tą rocznicę śmierci Katarzyny Sulej, galewscy wierni na ręce włocławskiego księdza biskupa, złożyli prośbę o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym. 

Autorzy

Zespół projektowy pod opieką (nauczyciel1171) w składzie (administrator), (uczen12131), (uczen12132), (uczen12133)

Kalendarium:

  • 1961 ― Narodziny bohatera
  • 1994 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: