Julian Lange image

(pułkownik) Julian Bolesław Lange, pseudonim Leon Braulich

ur. 9.01.1873
zm. 9.06.1954
Polityka i społeczeństwo | Sport | Wojskowość
 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie
Defilada pod Zamkiem Cesarskim w Poznaniu

Fragment defilady w Poznaniu

Legitymacja

Legitymacja

Order Odrodzenia Polski III klasy

Pieczęć

Virtuti Militari V klasy

nagrobek J.B. Lange

Śląski Krzyż Powstańczy

ślad J.B. Lange w Puszczykowie

śladem J.B. Lange

11

Pochodzenie

Syn Ignacego oraz Jadwigi z domu Skrzyneckiej.

Edukacja 

Julian Lange urodził się 09.01.1873r. w Chełmnie.

Tam ukończył szkołę elementarną i sześć klas gimnazjum, a następnie zdobył zawód ślusarza. W latach 1890-1900 pracował w Berlinie i uczył się w wieczorowej Wyższej Szkole Budowy Maszyn. Szkołę ukończył z tytułem inżyniera mechanika.

Działalność przed Powstaniem Wielkopolskim

W marynarce niemieckiej odbył służbę wojskową (1892-1895). W Berlinie mieszkał do 1910 roku i działał w polonijnych organizacjach społecznych, a zwłaszcza młodzieżowych.

Znaczne zasługi położył do rozwoju Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Był naczelnikiem w zarządzie gniazda "Sokół" w Berlinie, naczelnikiem V Okręgu w Berlinie, a następnie prezesem zarządu tego okręgu. Był również założycielem gniazd "Sokół" w Nadrenii, Westfalii, Brandenburgii i na Łużycach.

Przeniósł się do Poznania w 1910 i został tu kierownikiem jednej z fabryk Zakładów Hipolit Cegielski.  W Wydziale Związku Sokolstwa Polskiego w Niemczech z siedzibą w Poznaniu pełnił również funkcje naczelnika oraz zastępcy naczelnika II Okręgu w Poznaniu. Wprowadził w "Sokole" od 1912 roku tajne zajęcia wojskowe i ćwiczenia polowe dla młodzieży. Był także kierownikiem imprezy w Puszczykowie "Popisy w Letnisku". Autor wielu publikacji sokolskich. 

Podczas I wojny światowej kierował wojskową bazą samochodową i zaopatrywał potajemnie polskie organizacje niepodległościowe w broń.

Udział w Powstaniu Wielkopolskim  

Odegrał wybitną rolę w okresie przygotowań i w czasie Powstania Wielkopolskiego. Wszedł w skład tajnej Tymczasowej Komendy Straży Obywatelskiej 7 października 1918 i został wybrany jej naczelnym komendantem. Na końcu października został powołany do Sekcji Wojskowej przy Centralnym Komitecie Obywatelskim.

Był także członkiem Komisji Wojskowej-Policyjnej przy Radzie Ludowej Poznania, a naczelnym komendantem Straży Ludowej od 27 listopada 1918.

Brał udział w dniach powstania w pertraktacjach z Niemcami broniąc 27 grudnia w gmachu Prezydium Policji w Poznaniu oraz 28 grudnia w ataku na koszary saperów w Wildzie. 

Mianowany został 9 stycznia 1919 w stopniu majora naczelnym komendantem Straży Ludowej w Poznańskiem i na Pomorzu Gdańskim.

Żołnierze Straży Ludowej pod jego dowództwem ochronili dworzec podczas przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego, eskortowali jego przyjazd do Bazaru, wyzwalali miasto i uczestniczyli w przysiędze na placu Wilhelmowskim (dzisiejszy pl. Wolności).

Źródło: 27 grudnia 1918 Powstanie Wielkopolskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

Zorganizował po zakończeniu działań powstańczych oddziały Straży Ludowej, a, z których utworzono Obronę Krajową w maju 1919.

Po Powstaniu Wielkopolskim

Mianowany został pułkownikiem i inspektorem Obrony Krajowej w czerwcu 1919 i funkcje te pełnił do wiosny 1920.

Szef Wydziału Wojskowego Komitetu Obrony Śląska w latach 1919-1920 i organizował wysyłkę ochotników do powstań śląskich. Był zaangażowany w pracach plebiscytowych i brał w 1921 udział w III powstaniu śląskim.

Z inicjatywy komendanta Naczelnej Komendy Straży Ludowej J. Langego oraz komendanta Bronisława Śniegockiego, na poznańskim dworcu głównym utworzono "Ognisko dla Żołnierzy Polskich". Tam organizowane były kuchnia polowa i świetlica. "Ognisko" prowadziły panie, którymi kierowała żona nadburmistrza Poznania.

Źródło informacji: czasopismo "Wielkopolski Powstaniec" M.Konopnicka, Poznań 1997, s 7-8.

Pracował nad zjednoczeniem sokolstwa w Polsce od 1919 oraz publikował wspomnienia z powstania. Kierował fabryką sprzętu rolniczego Zakładów Hipolita Cegielskiego w Poznaniu w okresie międzywojennym. Działacz Związku Sokolstwa Polskiego. W czasie II wojny światowej zamieszkał w Puszczykowie. Działał w Stronnictwie Ludowym od 1945 (od 1949 w ZSL). 

Życie w Puszczykowie - wspomnienie ks. Kazimierza Pielatowskiego, proboszcza

"Podczas II wojny światowej wyjechał z Poznania i zamieszkał w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej 11 wraz z żoną Teodorą z domu Prałat (1881-1956) i dwiema córkami: Ludomiłą i Aleksandrą. Jego jedyny syn Julian Zbigniew, wyemigrował za granicę. (...)

Pułkownika Langego poznałem osobiście na wiosnę 1945 roku podczas jednej z wielu uroczystości urzędo­wych, na które wówczas nie obawiano się zapraszać kapłana. Przy mojej trzydziestce, pułkownik Lange wydawał mi się człowiekiem starym, chociaż miał zaledwie 62 lata. Był raczej niskiego wzrostu, a sumiasty wąs dodawał mu powagi. Z natury miał wiele poczucia humoru, lubił i umiał śpiewać, a jego popisowym utworem był „Stary wiarus". Głos miał przyjemny i donośny, toteż chętnie był słuchany i oklaskiwany, co sprawiało mu wiele satysfakcji.(...)

Z początkiem 1954 roku pułkownik zaczął coraz bardziej słabnąć. Okazało się, że ma złośliwy nowotwór wątroby i nie ma już ratunku. Poszedłem do jego pokoju, wypełnionego powstańczymi pamiątkami, przygotowałem go na śmierć i udzieliłem sakramentów świętych. Umarł w Puszczykowie, dnia 9 czerwca 1954 roku, a kilka dni później odprowadziłem go na miejsce wiecznego spoczynku na naszym cmentarzu. Spoczął w kwaterze C numer 185.

Członkowie ZBo WiDu wystawili mu odpowiedni nagrobek, a miasto Puszczykowo przemianowało dotychczasową­ ulicę Sporną na ulicę Pułkownika Juliana Langego. Ulica ta biegnie za boiskiem sportowym Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykówku, od ulicy Żupańskiego aż do ulicy Wiązowej."

Źródło informacji: "Wspominki proboszcza puszczykowskiego" Ks. Kazimierz Pielatowski, Puszczykowo 1992, s 182-183.

Odznaczenia

Odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl., Orderem Odrodzenia Polski III kl., Śląskim Krzyżem Powstańczym  oraz innymi medalami i odznaczeniami.

Znaczenie postaci

Julian Lange był prawdziwym patriotą. Odegrał ważną rolę w Powstaniu Wielkopolskim, był komendantem Straży Ludowej w Poznaniu.

Był jednym z organizatorów Gminnej Spółdzielni w Puszczykowie i pierwszym komendantem Milicji w Puszczykowie po roku 1945. 

Zobacz także:

http://www.puszczykowo.info.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=81

http://sokolstwopolskie.pl/w-95-rocznice-wybuchu-powstania-wielkopolskiego-przypominamy-sylwetki-zasluzonych-sokolow/

http://poznan.wikia.com/wiki/Stra%C5%BC_Ludowa

http://pl.wikipedia.org/

http://zielone-puszczykowo.blogspot.com/2013/12/historia-tenisa-w-puszczykowie.html

http://www.wbc.poznan.pl/Content/263131/90Segregator9.pdf

http://chwalabohaterom.zhr-kiekrz.pl/?attachment_id=480

http://www.audiovis.nac.gov.pl/search/  

English abstract

Julian Lange Julian Lange was born in 1873 in Chełmno. He finished the evening School of Mechanical Engineering to be a locksmith. He lived in Berlin up to 1910. He was the head of Gymnastics Society "Sokół". Julian moved to Poznań in 1910 and became the head of the factory "Zakład Hipolit Cegielski". He played a significant role in Great Poland Uprising. He was a member of the secrete group "Komenda Straży Obywatelskiej" 7 October 1918. In January 1919 he was appointed the major commander of "Straż Ludowa" in Poznań and Gdańsk Pomerania. During World War II he moved out from Poznań and settled in Puszczykowo. He lived at 11 poznańska street together with his wife Teodora, two daughters Ludomiła and Aleksandra. His son Julian Zbigniew left Poland. He died on 9th June 1954 in Puszczykowo. Julian Lange was awarded: The Order of Mulitary class V, Order Odrodzenia Polski III klasy, Śląski Krzyż Powstańczy and other numerous medals and awards.

Autorzy

Zespół projektowy pod opieką Tamary Olejnik w składzie: Wiktoria Kleiber, Zofia Sobieraj, Jakub Kociałkowski, Bogdan Biesiada, Klaudyna Załęska, Maja Łukowska

Kalendarium:

 • 1890 ― Nauka w Wyższej Szkol...
 • 1892 ― Służba wojskowa w mar...
 • 7 pa ― Wszedł w skład tajnej...
 • 1919 ― Został Szefem Wydział...
 • 1919 ― Został mianowany pułk...
 • 27 l ― Został komendantem St...
 • Maj ― Utworzono Obronę Kraj...
 • 9 st ― Został mianowanym w s...
 • 7 pa ― Został naczelnym kome...
 • 9.01 ― data urodzenia
 • 1910 ― Do tego roku mieszkał...
 • 1910 ― Przeniósł się do Pozn...
 • 1912 ― Wprowadził tajne zaję...
 • 1912 ― Wprowadził tajne zaję...
 • 1913 ― Utrzymywał kontakty z...
 • 1919 ― Został mianowany pułk...
 • 1919 ― Pracował nad zjednocz...
 • 1920 ― Zakończył funkcję puł...
 • 1921 ― Brał udział w III Pow...
 • 1945 ― Od 1945 roku działał ...
 • 1945 ― Działał w Stronnictwi...
 • 9.06 ― data śmierci

Zobacz też:

 • > powstania wielkop...
 • > I wojna światowa ...
 • > II wojna światowa...
 • > Bazar
 • > Komisariat Naczelnej R...
 • > Państwowa Wyższa Szkoł...
 • > Straż Obywatelska
 • > Zakłady Przemysłu Meta...
 • > Cegielski Hipolit
 • >
 • > Miejsce zamieszkania i pracy
 • > Miejsce zamieszkania i pracy
 • >
 • >