Jan Stelmasiak image

Jan Stelmasiak

ur. 19 grudnia 1977
zm. 6 lipca 1999
Edukacja | Nauki społeczne i humanistyczne | Polityka i społeczeństwo
 
Zespół Szkół w Przedczu
Jan Stelmasiak

Muzeum Regionalne

Odbudowa zamku

Puszczanie wianków

Rzemieślnicy Przedeccy

Spotkania czwartkowe

Spotkanie klubu filmowego

Sypanie piaskiem

Tablica

Uroczystości w Przedczu

Jesteśmy z Przedcza
Straznik zamku i kultury
Zakochany w Przedczu
Zapomniany zamek wraca do dawnej swietności
Złoczyńców do lochów
10
5

Pochodzenie

Urodził się w Łączewnej. Pochodził z chłopskiej rodziny, jego rodzie byli rolnikami.

Dzieciństwo

Nie miał rodzeństwa.

Edukacja (lub "młodość")

Przebieg wczesnej młodości...

Etapy działalności

Jan Stelmasiak przez 24 lata, aż do emerytury pracował w Gminnej Spółdzielni w Przedczu.

Etap pierwszy

 W wieku 32 lat ożenił się ze Stefanią z domu Nowakowską. Ślub odbył się dnia 25 grudnia 1955 r. w Przedczu. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci: Krzysztofa i Jadwigi.

Jan Stelmasiak zamieszkał w Przedczu. Jako sprzedawca w kiosku GS w Przedczu, znał wszystkich mieszkańców miasta i gminy i jego wszyscy znali. Wtedy zawiązał Społeczny Komitet Ochrony Zabytków, który wykupił Zamek za 80 tyś. zł, który przekształcił się w Komitet Odbudowy Zamku pod patronatem PTTK.

Etap drugi

Jan Stelmasiak był aktywnym członkiem (z mandatu SD był długoletnim radnym MGRN w Przedczu),

w latach 1973-75 członkiem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Włocławku,

a w latach 1980-84 radnym WRN w Koninie.

Kolejne etapy...

Jan Stelmasiak był Kujawiakiem z dziada-pradziada. Urodził się w Łączewnej, gm. Przedecz – historycznej miejscowości mocno związanej z powstaniem styczniowym na terenie Kujaw. Zrealizował jedno ze swych marzeń – upamiętnienie tragedii pod Łączewną z 20 listopada 1863 r., kiedy to w potyczce powstańczego oddziału barona kapitana Puttkamera- Kleszczyńskiego, w starciu z wojskam rosyjskimi zginęło 25 powstańców. Przy wydatnej pomocy Lecha Stefaniaka - dyrektora Wydziału Kultury byłego UW w Koninie wmurowano w 1998 r. płytę upamiętniającą to wydarzenie w kapliczkę stojącą na skrzyżowaniu dróg Chodecz-Kłodawa, obok nie istniejącej już karczmy, gdzie miał zginąć jeden z powstańców.

Odznaczenia:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984 r.),

ale najbardziej chyba usatysfakcjonował go Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego.

Otrzymał również odznaki honorowe m. in.: "Za zasługi dla województwa konińskiego"

oraz "Zasłużonego Działacza Kultury".

Zmarł 6 lipca 1999 r. w Przedczu. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Przedczu.

Znaczenie postaci

Dzięki jego zaangażowaniu wyremontowano zamek i basztę, a następnie przekazano obiekt do użytku.

Założył i prowadził Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników Przedcza, był jego prezesem.

Załozył i prowadził Muzem Regionalne, które po jego śmierci otrzymało imię Jana Stelmasiaka.

Prowadził kółko historyczne, "Spotkania Czwartkowe".

Wymyślił i stworzył Dzień Rzemieślnika.

Materiały, kroniki, zdjęcia- Przedecz

 

Autorzy

Zespół projektowy pod opieką p. Anny Siwińskiej w składzie Magdalena Kochanowska, Klaudia Komorek, Julia Czerwińska, Konrad Andrzejczak, Jagoda Kubiak, Mateusz Bącela

Kalendarium:

  • 25 g ― data ślubu
  • 13 s ― data urodzenia
  • 6 li ― data śmierci

Cytaty:

  • „: "Z szacunkiem i czci...”
  • „Aby przekonać społeczn...”
  • „Jak utworzyłem to świę...”
  • „Każda sprawa jest inte...”
  • „To była prawdziwa armi...”
  • „To jest skrzynia, ale ...”
  • „W swym życiu przeżyłem...”

Zobacz też: