Jan Przybyła image

Jan Przybyła

ur. 8 kwietnia 1911r.
zm. 8 czerwca 1993r.
Polityka i społeczeństwo
„"Gdy praca, którą wykonujesz, nie daje Ci radości, a tylko pieniądze, to jest...”
Zaspół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Trzcinicy
Akt małżeństwa Jana Przybyły i Marianny Malcher

Babcia pana Przybyły

Córki Jana Przybyły-Maria i Teresa

Fotografia ślubna

I Komunia Święta Jana Przybyły

Księga Zmarłych Parafii Rzymsko-Katolickiej w Trzcinicy z adnotacją o zgonie Jana Przybyły

Nagrobek Jana Przybyły i żony Marianny na Cmentarzu Parafialnym w Trzcinicy

Pan Jan podczas pracy na swoim polu

Srebrny order za zasługi dla pożarnictwa

W II Armii Wojska Polskiego

Zdjęcie rodzinne Jana Przybyły

Złoty order za zasługi dla pożarnictwa

Ślub Jana Przybyły z Marianną Malcher

Anegdoty z życia Jana Przybyły-wspominają córki Maria i Teresa
Okoliczności poznania przez Jana Przybyłę swojej żony Marianny
13
2

JAN PRZYBYŁA

Pochodzenie

Syn Jana i Wiktorii z domu Sarnowska, urodzony 8 kwietnia 1911r. w Trzcinicy, działacz społeczny, żołnierz II Armii Wojska Polskiego.

Dzieciństwo i lata szkolne

Ojciec Jana - również Jan - urodził sie 6 marca 1875 r. w Trzcinicy, a matka Wiktoria Sarnowska urodzila sie 22 grudnia 1881 r. w Kuźnicy Trzcińskiej. Rodzice pana Przybyły pobrali się w 1905 r. i od tego czasu na stałe zamieszkali w Trzcinicy, gdzie prowadzili gospodarstwo rolne. Jan był najstarszym z pięciorga dzieci państwa Przybyłów.

Jan Przybyła ukończył szkołę powszechną w Trzcinicy, a następnie 3 semestralną Szkołę Rolniczą w Kępnie. Już wówczas lubił majsterkować, zbierał różne części mechaniczne i starał się z tego złożyć rowery, motory. Zbierał znaczki pocztowe. Był chłopcem spokojnym, wesołym, pogodnym, nie sprawiał rodzicom żadnych problemów.

Lata młodości

Jan Przybyła z wykształcenia był rolnikiem i przez całe swoje życie pracował w gospodarstwie rolnym, początkowo swoich rodziców, później we własnym. Lata młodości pana Jana przypadają na okres II wojny światowej. Ta zastała go w rodzinnej miejscowości. Rodzina pana Jana w lutym 1941 r. została wysiedlona z Trzcinicy, prawdopodobnie do miejscowości Wilkau (dziś Wilków w pow. namysłowskim). Po powrocie z wysiedlenia w lutym 1945 r. Jan Przybyła został powołany do II Armii Wojska Polskiego dowodzonej przez gen. Karola Świerczewskiego. Jako kierowca służył w transporcie zaopatrzenia frontu II Armii WP.

Jan Przybyła poślubił Mariannę Malcher (ur. 31.10.1923 r.) z Wodzicznej. Pan Jan wypatrzył sobie swoją przyszłą żonę przez okno, gdy ta, wraz ze swoją koleżanką, szła na mszę do kościoła. Postanowił ją poznać i poślubić, co miało miejsce w Urzędzie Stanu Cywilnego w Laskach 14 kwietnia 1947 r. Po ślubie młodzi zamieszkali w Trzcinicy. Państwo Przybyłowie doczekali się pięcioro dzieci: Stefana (ur. 05.07.1948r.), Marii (ur. 23.03.1950 r.), Teresy (ur. 05.08.1951 r.), Wiktorii (ur. 22.11.1956 r.), Anny (ur.15.01.1959 r.).

Życie zawodowe i działalność społeczna

Przez całe swoje życie pan Jan Przybyła pracował w gospodarstwie rolnym, wszak z wykształcenia był rolnikiem. Pracując ciężko na roli, starał się rozwijać swoje gospodarstwo, początkowo dokupując konie i ziemie, potem maszyny rolnicze.

Oprócz pracy w gospodarstwie dużo czasu Jan Przybyła poświęcał działalności społecznej. Jako członek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy był jednym z inicjatorów budowy Domu Ludowego. Obiekt zaczęto budować w 1952 r., a mieszkańcy Trzcinicy i strażacy wszystkie prace wykonywali w czynie społecznym. Po trzech latach od rozpoczęcia budowy główna część Domu Ludowego została oddana do użytku. Jan Przybyła był dwukrotnie odznaczany za zasługi dla pożarnictwa. Z okazji 50-lecia założenia OSP w Trzcinicy w uznaniu zasług władze powiatowe OSP w Kępnie wyróżniły Jana Przybyłę najwyższym odznaczeniem długoletnich strażaków.

Jan Przybyła pełnił także funkcję skarbnika w Społecznym Komitecie Budowy Siedziby Urzędu Gminy w Trzcinicy. Dzięki staraniom Komitetu Budowy udało się zgromadzić fundusze na budowę obiektu, który został otwarty 22 lipca 1964 r. i do dziś służy jako siedziba władz gminy.

7 marca 1965 r. na zebraniu Kółka Rolniczego podjęto uchwałę o konieczności budowy ośrodka zdrowia. Powołano w tym celu Społeczny Komitet Budowy Ośrodka Zdrowia z Apteką. Jan Przybyła został powołany do prezydium Komitetu. Działalność i nieustępliwość Komitetu doprowadziła do rozpoczęcia prac budowlanych w 1973 r. i oddaniu gotowego już obiektu w grudniu 1974 r.

Inne funkcje społeczne pełnione przez Jana Przybyłę:

- radny do Gromadzkiej Rady Narodowej w latach 60-tych (radni w tamtych czasach nie pobierali diet),

- członek komisji wyborczych w różnego rodzaju wyborach,

- opiekun społeczny przeprowadzający wywiad wśród osób kwalifikujących się do uzyskania zasiłku z opieki społecznej.

Jan Przybyła zmarł 8 czerwca 1993 r. w Kępnie. Pochowany jest na Cmentarzu Parafialnym w Trzcinicy.

Źródła:

Notatkę biograficzną sporządzono na podstawie wywiadu przeprowadzonego z córkami pana Jana- Marią i Teresą 6 marca 2014r.

Książeczka Stanu Cywilnego

Księga Zmarłych Parafii Rzymsko-Katolickiej w Trzcinicy

English abstract

Jan Przybyła - born on 8 April 1911 in Trzcinica, died on 8 June 1993 in Kępno, soldier of II Polish Army, active member of Management of Voluntary Fire Brigade in Trzcinica, honoured for his contribution to fire-protection, one of the initiators of building Community Centre and Health Service Centre in Trzcinica.>

Autorzy

Zespół projektowy pod opieką Anety Ogonowskiej-Jurczeni w składzie Julia Parzonka, Sara Zimoch, Klaudia Kulak, Weronika Gnacy, Maciej Spigiel, Patryk Fusek

Kalendarium:

 • Luty ― Wysiedlenie rodziny P...
 • Luty ― Powołanie do II Armii...
 • 7 ma ― Powołanie do Prezydiu...
 • 15 k ― Wstąpienie do Ochotni...
 • 14 k ― data ślubu
 • 8 kw ― data urodzenia
 • 8 cz ― data śmierci
 • 1952 ― Starania o rozpoczęci...
 • 1955 ― Odznaczenie orderem z...
 • 1958 ― Pełnienie funkcji ska...

Cytaty:

 • „"Gdy praca, którą wyko...”

Zobacz też: