Jan Osiewała image

Jan Osiewała

 
 
Edukacja | Polityka i społeczeństwo
 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych
II sesja Rady Gminy Kawęczyn

I sesja Rady Gminy Kawęczyn – 30.06.1984r.

Jan Osiewała na Dożynkach Gminnych 3 IX 1985r w Kawęczynie

Jan Osiewała na Spacerze  w parku  w Warszawie

Jan Osiewała spotkanie z listonoszem

Jan Osiewała z Wójtem Gminy Kawęczyn: Janem Nowakiem

Pan Jan Osiewała na walny zebraniu Ochotniczej Pożarnej w Skarżynie – rok 1991

Pan Jan Osiewała na wycieczce w górach

Pan Jan Osiewała na wycieczce z uczniami w Trójmieście – rok 1992

Pan Jan Osiewała we wojsku

Pan Jan Osiewała w wojsku

Pan Jan Osiewała z uczniami klasy VIII Szkoły Podstawowej w Tokarach – rok szkolny 1977/1978

Pan Jan Osiewała – dyrektor Szkoły Podstawowej w Tokarach

Początki pracy w Szkole Podstawowej w Tokarach – rok 1955

Spotkanie rodzinne w Miłkowicach

Wywiad z żoną Jana Osiewały

Wywiad z żoną Jana Osiewały

17

Pochodzenie, rodzina

Jan Osiewała urodził się 30 maja 1935 r. w Miłkowicach w powiecie tureckim. Zmarł 28.10.2001r. Rodzice Jana Osiewały to: matka Anna oraz ojciec Kazimierz Osiewała. Pan Jan miał dwóch braci: Lucjana i Edwarda, którzy nie żyją. Jego żona ma na imię Alicja, syn Grzegorz, a córka Ewa. Córka ukończyła studia z geografii na Uniwersytecie w Poznaniu i jest obecnie nauczycielką geografii w Liceum Ogólnokształcącym w Turku. Syn ukończył studia na Wydziale Elektroniki na Politechnice Łódzkiej.

Dzieciństwo

Do wybuchu II wojny światowej Jan Osiewała mieszkał z rodzicami, którzy pracowali w gospodarstwie w Tokarach. W roku 1940 Niemcy wysiedlili całą jego rodzinę do tak zwanego Protektoratu w okolice Chełma Lubelskiego. Po wojnie wraz z rodziną powrócił do gospodarstwa w Tokarach.

Edukacja

Szkoła Podstawowa w Tokarach – 1949 r.

Liceum Pedagogiczne – 1960 r.

Studium Nauczycielskie z wychowania muzycznego w Poznaniu – 1969 r.

Wyższe Studia Zawodowe z geografii w Poznaniu – 1979 r.

Praca, działalność samorządowa i społeczna

Pan Jan Osiewała całe niemal życie mieszkał w Tokarach, w rodzinnej miejscowości w Gminie Kawęczyn. W 1996 r. zamieszkał w Turku, ale najczęściej przebywał w Tokarach pełniąc różne funkcje społeczne. Interesował się geografią. Organizował wycieczki krajoznawcze po Polsce oraz obozy wędrowne z dziećmi. Lubił też muzykę. Grał w dętej orkiestrze strażackiej.

Całe swe życie poświęcił pracy w szkole - był nauczycielem. Pracę zawodową rozpoczął 1.12.1953 r. w Szkole Podstawowej w Tokarach. W dniu 1.09.1971 r. został powołany na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tokarach. Od 1.08.1975 r. pełnił funkcję Gminnego Dyrektora Szkół w Gminie Kawęczyn, pozostając jednocześnie dyrektorem Szkoły Podstawowej w Tokarach. 31.08.1981 r. zrezygnował z funkcji Gminnego Dyrektora Szkół pozostając nadal dyrektorem Szkoły Podstawowej w Tokarach. W 1984 r. przeszedł naemeryturę.

Przez 33 lata był radnym w radach narodowych różnych szczebli. Pełnił funkcję przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej w Kawęczynie w latach 1984 – 1988, 1988 – 1990, oraz w latach 1994 – 1998, a wiceprzewodniczącym był w latach 1998 – 2001. Działał w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach ponad 50 lat pełniąc różne funkcje np. przewodniczącego komisji rewizyjnej. Pełniąc różne funkcje społeczne angażował się i aktywnie uczestniczył w życiu mieszkańców Gminy Kawęczyn. Uczestniczył w podejmowaniu decyzji w sprawie modernizacji i budowy wielu obiektów na terenie gminy, np.: budowa szkoły w Kawęczynie i w Skarżynie, oczyszczalni ścieków w Kawęczynie, budowy dróg, remiz strażackich itp.

Widząc potrzebę poprawy bazy lokalowej w Szkole Podstawowej w Tokarach, przez wiele lat myślał o budowie nowej szkoły – było to jego największe marzenie. Zaczęło się ono spełniać, kiedy zakupiono grunt pod budowę nowej szkoły. Jan Osiewała uczestniczył w wyborze projektu nowego budynku. Był wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Szkoły. Niestety, nie doczekał momentu wmurowania aktu erekcyjnego, który nastąpił w 2004 r. Oddana w 2010 roku do użytku nowa szkoła, której budowy był gorącym zwolennikiem jest jego największym i najważniejszym osiągnięciem.

Odznaczenia

Odznaczenia, jakie uzyskał w ciągu swojego swojej pracy to:

- 1984 r. – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

- 1975 r. – Złoty Krzyż Zasługi za prace pedagogiczną.

- 1966 r. – Odznaka Honorowa „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego”.

- 1986 r. – Odznaka Honorowa „Za zasługi w rozwoju województwa konińskiego”.

- 1989 r. – Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

- 2001 r. – Złoty medal ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Znaczenie postaci

Jan Osiewała działający w środowisku lokalnym zawsze kierował się jego najwyższym dobrem. Niejednokrotnie dawał dowody swej ofiarnej pracy. Uczył jak można zmienić i wzbogacić swoją małą ojczyznę. Za swą postawę społecznego zaangażowania zasługuje na wyróżnienie i może służyć jako wzór dla młodszych pokoleń.

Autorzy

Zespół projektowy pod opieką Doroty Czerniak w składzie Aniela Antczak, Julia Jeżykowska, Marcin Jeżykowski, Michał Poliński, Wiktoria Stefanowska, Mateusz Walczak

Zobacz też: