Jan Nowak image

Jan Nowak

 
 
Polityka i społeczeństwo
 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych
Jan Nowak - hobby

Jan Nowak - hobby

Jan Nowak - sesja Rady Gminy Kawęczyn

Jan Nowak - wywiad

Jan Nowak - wywiad

Jan Nowak we wojsku

Jan Nowak we wojsku

Jan Nowak w szkole w Tokarach Pierwszych

Jan Nowak z grupą projektową

Jan Nowak z uczestnikami projektu

Pan Jan Nowak - szkoła podstawowa

Pan Jan Nowak - szkoła średnia

Pan Jan Nowak na wycieczce z żoną

Pan Jan Nowak na zebraniu OSP

Pan Jan Nowak podczas Regionalnych Zawodów w Skokach przez Przeszkody i Otwartych Mistrzostwach Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi

Pan Jan Nowak z rodziną

16

Pochodzenie, rodzina

Jan Nowak urodził się 3 stycznia 1957 r. w Siewieruszkach Małych (wtedy była to Gmina Kowale Pańskie, obecnie Gmina Kawęczyn). Rodzicami byli: matka Marianna Marta z domu Kasprzak oraz ojciec Mieczysław. Jan Nowak ma siostrę: Łucję Serafińską. Żoną jest Pani Irena z domu Krysiak. Dzieci: Piotr, urodzony w 1984 r. jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, Michał urodzony w 1985 r., ukończył Technikum Samochodowe w Kaczkach Średnich, Barbara urodzona w 1988 r., jest absolwentką Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

Edukacja

Szkoła Podstawowa w Tokarach (1964 – 1972 r.).

Państwowe Technikum Rolnicze na podbudowie 2-letniej Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Kaczkach Średnich (1972 – 1977 r.).

Akademia Rolnicza w Poznaniu (1977 – 1982 r.).

W latach: 1990 – 1991 ukończył Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Praca, służba wojskowa, działalność samorządowa i społeczna

W okresie od 16.06.1982 do 31.08.1982 odbywał staż w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Błaszkach.

Służbę wojskową pełnił w okresie: 02.09.1982 – 26.08.1983. Najpierw w Ośrodku Szkolenia Służb Kwatermistrzowskich w Grudziądzu (02.09.1982 r. – 23.12.1982 r.), następnie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.

W latach 1983 – 1990 pełnił funkcję Kierownika Sekcji Handlowo-Ekonomicznej, następnie od 01.04. 1990r. do 30.06.1990 r. był wiceprezesem Zarządu Gminnej Spółdzielni „SCh” w Błaszkach w województwie sieradzkiem (obecnie jest to województwo łódzkie).

Od 01.07.1990 r. do chwili obecnej jest WójtemGminy Kawęczyn.

Jan Nowak był Radnym Gminy Kawęczyn I i II kadencji (1990 – 1998). W latach 1990– 1998 był delegatem Gminy Kawęczyn do Sejmiku Samorządowego Województwa Konińskiego. W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję radnego powiatu tureckiego I kadencji.

Był członkiem założycielem Gminnego Klubu Sportowego „Orzeł” Kawęczyn (30.10.1996r.).

Od 08.11.1996 r. do 15.12.1998 r. był wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Koninie.

W okresie od 15.12.1998 – 17.11.2001 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Turku.

Od 27-29.06.1997 r. był delegatem na IX Zjazd Krajowy ZOSP RP w Warszawie.

Był założycielem i pierwszym Prezesem Kawęczyńskiego Towarzystwa Rozwoju w Kawęczynie (2001-2006).

Od 1991 r. do 2007 r. był prezesem OSP Milejów.

Od 04.12.1998 r. do 14.04.2002 r. był Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu.

Od 14.04.2002 r. do 13.04.2007 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Poznaniu.

W latach 2001 – 2006 i od 2011 roku był członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku.

W latach 2006-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku.

W latach 2011-2012 był członkiem Zarządu Komitetu Obchodów Jubileuszu 650-lecia Tokar.

Osiągnięcia w pracy samorządowej: 

- budowa czterech szkół i dwóch sal gimnastycznych,

- budowa oczyszczalni ścieków typy "SBR", 25 km kolektora sanitarnego i prawie 50 km wodociągów,

- budowa 32 km dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, modernizacja trzech stacji uzdatniania wody,

- budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012",

- budowa nowej płyty i zaplecza socjalnego GKS "Orzeł" Kawęczyn - 2012 r.,

- budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Kawęczynie - 2012 r.

Jan Nowak był inicjatorem powstania wielu publikacji, min.:

- Monografia Gminy Kawęczyn - 1993 r.

- Dziedzictwo wieków - z dziejów Gminy Kawęczyn – 2010 r.

- Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Kawęczyn - zarys historyczny - 2011 r.

- Monografia OSP Milejów – 2014 r.

Jan Nowak - odznaczenia

- Brązowy, Srebrny, Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

- Medal Komisji Edukacji Narodowej.

- Złoty Znak Związku ZOSP RP w Warszawie.

Autorzy

Zespół projektowy pod opieką Doroty Czerniak w składzie Marcin Filipiak, Maurycy Janiak, Sergiusz Janiak, Natalia Jasiak, Katarzyna Oleszczyk, Tobiasz Pluta

Zobacz też: