Henryk Kaźmierczak image

Henryk Kaźmierczak

ur. 04.04.1953 r
 
Muzyka | Polityka i społeczeństwo
 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych
Bronisław Kaźmierczak

Grupa realizująca projekt CDEW z Henrykiem Kaźmierczakiem i opiekunem Renatą Piontkowską

Henryk Kaźmierczak

Henryk Kaźmierczak

Henryk Kaźmierczak

Hobby

Motocykle pana Henryka

NASA

Orkiestra Dęta przy OSP w Tokarach

Pasja

Państwo Kaźmierczakowie z wmukiem Witoldem

hobby

orkiestra dęta i mażoretki z Tokar

orkiestra dęta przy OSP w Tokarach

wywiad

zdjęcie rodzinne

16

Pochodzenie

Urodził się 04.04.1953 r. w Tokarach. Syn Bronisława i Stanisławy Kaźmierczak z domu Marciniak. Rodzice byli rolnikami, obydwoje nie żyją. Ojciec pełnił funkcję sołtysa. Rodzeństwo – brat Eugeniusz, część życia spędził w Ameryce.

Dzieciństwo

Dzieciństwo i młodość spędził w swojej rodzinnej miejscowości. W roku 1960 podjął naukę w Szkole Podstawowej w Tokarach, którą ukończył w 1968 roku.

Edukacja (lub "młodość")

Następnie kontynuował swoją edukację w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Turku w zawodzie elektromonter, którą ukończył w 1971 roku. W latach 1972 - 1974 odbywał służbę wojskową w Szkole Podoficerskiej w Ełku. 18.10.1975r. wstąpił w związek małżeński z Heleną Kęsiak. Ma troje dzieci: Agnieszkę, Karola i Anetę oraz pięcioro wnucząt. Ze związku córki Agnieszki i Dariusza Rosiakowskich: Gabrielę i Julię; z małżeństwa syna Karola i Ilony: Witolda i Karolinę, oraz ze związku córki Anety i Mirosława Walkowskich - Michała.

Etapy działalności

Henryk Kaźmierczak od 1989 roku jest organistą w Kościele parafialnym p.w. Św. Andrzeja w Tokarach. Członkiem i kierownikiem orkiestry dętej przy OSP w Tokarach. Prowadził zespół muzyczny "Spektrum". W latach 2007 - 2010 był prezesem, a od 2011r. jest wiceprezesem zarządu OSP w Tokarach.

Etap pierwszy

Od 1971 roku zaczął grę w orkiestrze dętej przy OSP w Tokarach, w której gra do dziś i  jest jej kierownikiem.

Etap drugi

Od 1989 roku jest organistą w Kościele parafialnym pw. Św. Andrzeja w Tokarach.

Kolejne etapy...

Prowadził zespół muzyczny "Spektrum". Skład zespołu:Henryk Kaźmierczak, Karol Kaźmierczak, Anna Papierska, Lech Cytrowski.

Odznaczenia

Henryk Kaźmierczak odznaczony został złotym (2001r.), srebrnym (1989r.) i brązowym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Znaczenie postaci

Henryk Kaźmierczak odznacza się bardzo dużą aktywnością społeczną. Rozwija muzykalność młodzieży prowadząc zespół wokalny w kościele, angażując dzieci i młodzież do gry w orkiestrze dętej. Społecznie pełni funkcję kierownika orkiestry dętej przy OSP w Tokarach. Organizuje jej koncerty, wyjazdy, konkursy, wycieczki. Współpracuje z zespołem mażoretek, ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych, uczestniczy w pracach komisji konkursowej podczas corocznego Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej, współpracuje z Urzędem Gminy Kawęczyn oraz innymi instytucjami z terenu gminy.

Zainteresowania

Henryk Kaźmierczak szczególnie interesuje się muzyką. Gra na wielu instrumentach, takich jak: organy, trąbka i akordeon. Jego drugim hobby są motocykle. Ma ich 5. Pieczołowicie dba o nie oraz organizuje wycieczki motocyklowe. Kolejnym hobby Henryka Kaźmierczaka jest paralotniarstwo, lubi on także podróże. Chętnie zwiedza nie tylko Polskę, ale też inne kraje z których przywozi pamiątki.

Źródła

 Autoryzowany wywiad z bohaterem. Zdjęcia prywatne Henryka Kaźmierczaka. Zdjęcia z wywiadu z bohaterem - licencjonowane.

Monografia "Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Kawęczyn - rys historyczny"; Kawęczyn, kwiecień 2011r., str.174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Autorzy

Zespół projektowy pod opieką Renaty Piontkowskiej w składzie Paulina Burdelak, Klaudia Czyżak, Kacper Łakomicki, Gabriela Rosiakowska, Tatiana Rybczyńska

Kalendarium:

  • (198 ― srebrny medal Za Zasł...
  • 1960 ― okres nauki w Szkole ...
  • 2007 ― Prezes Zarządu OSP w ...
  • 1972 ― okres obywania słuzby...
  • 04.0 ― data urodzenia
  • 1971 ― rozpoczęcie gry w ork...
  • 18.1 ― data ślubu
  • 1989 ― rozpoczęcie działalno...
  • 2001 ― odznaczony zlotym med...
  • 2011 ― Wiceprezes Zarządu OS...

Zobacz też: