Elżbieta Thomas image

Elżbieta Thomas

ur. 11 maja 1939
 
Edukacja | Polityka i społeczeństwo
„"ucznia trzeba zrozumieć i pokazać mu serce"”
Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Krzyżu Wielkopolskim
Artykuł w Tygodniku Nowym

Bal karnawałowy

Decyzja z dnia 13 września 1985 roku o zmianie nazwiska

Dyplom z wyróżnieniem

Elżbieta Thomas

Gratulacje

Gratulacje w związku z wyborem na funkcję samorządową

Hobby - działka

Hobby - zbieranie dzwoneczków

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Kurator Oświaty i Wychowania wręcza pani Elżbiecie Thomas medal za Wybitne Zasługi w Rozwoju Oświaty w Województwie Pilskim

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Medale, odznaczenia, dyplomy, pamiątki

Medal im. Dr Henryka Jordana

Medal za Wybitne Zasługi w Rozwoju Oświaty w Województwie Pilskim

Medal za wybitne zasługi w rozwoju oświaty województwa pilskiego

Najpopularniejszy Radny 2004

Nominacja na harcmistrza

Nominacja na harcmistrza

Obóz harcerski w Cramon niedaleko Schwerina

Odznaka Honorowa za "Zasługi w Rozwoju Pilskiej Chorągwi ZHP"

Odznaka Zasłużonego Działacza TPD

Pani Elżbiety Thomas jako w-ce dyrektora szkoły

Podziękowanie

Podziękowanie Kuratora Oświaty w Pile

Podziękowanie Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile

Spotkanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z uczniami

W-ce dyrektor Elżbieta Thomas dekoruje wyróżnionych uczniów

Wpis do kroniki szkolnej

Wpis do kroniki szkolnej

Wręczenie Złotej Odznaki Honorowej za "Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego"

Wręczenie odznak

Złota Odznaka "Zasłużonego Działkowca"

Złoty Krzyż Zasługi

Wywiad z panią Elżbietą Thomas
Wywiad z panią Elżbietą Thomas
Wpis do Księgi ludzi zasłużonych dla szkoły.
Wspomnienia pani Grażyny Kufel-Madaj o pani Elżbiecie Thomas
Wspomnienia pani Małgorzaty Pawlak
34
1
1
3

Pochodzenie

Elżbieta Thomas z domu Leciejewska, urodziła się 11 maja 1939 roku w Kaźmierzewie, woj. bydgoskie, córka Kazimierza i Marii. Ojciec był młynarzem, a matka opiekowała się wielodzietną rodziną (ośmioro dzieci).

Edukacja

Szkołę Podstawową ukończyła w Krajence. Liceum Pedagogiczne w Złotowie. W 1976 roku ukończyła zaoczne studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w zakresie biologii. W trakcie pracy ustawicznie pogłębiała swoją wiedzę. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą w Instytucie Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Sparowskiego w Warszawie, oddział w Kaliszu i Pedagogikę Specjalną na Uniwersytecie Szczecińskim.

Rodzina

W 1963 roku wyszła za mąż za Jana Thomas. Wspólnie z mężem wychowywała dwoje dzieci - syna Andrzeja i córkę Mariolę. Oboje ukończyli wyższe studia magisterskie.

Praca zawodowa

Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Głubczynie. W 1964 roku cała rodzina przeprowadziła się do Krzyża Wlkp. Mąż otrzymał pracę w Pilskiej Fabryce Mebli oddział Krzyż Wlkp., a pani Elżbieta podjęła pracę w Liceum Ogólnokształcącym jako nauczyciel chemii. W 1968 roku przenosi się do Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzyżu Wlkp. Od września 1976 do 1985 roku pełniła funkcję zastępcy Gminnego Dyrektora Szkół w Krzyżu Wlkp. We  wrześniu 1985 roku rozpoczęła  pracę z dziećmi specjalnej troski, a w 1994 roku przeszła na emeryturę. Po przejściu na emeryturę pracowała jeszcze przez 5 lat w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzyżu Wlkp. Pani Elżbieta Thomas w zawodzie nauczycielskim pracowała przez 40 lat.

Praca społeczna

Pracę zawodową łączyła z pracą społeczną. Przez 16 lat była prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i z grupą zaangażowanych osób pomagała dzieciom i ich rodzinom. Wspólnie organizowała dożywianie, półkolonie, wycieczki itp. Pani Elżbieta Thomas aktywnie działała w ZHP, jest harcerzem (instruktorem) w stopniu harcmistrza. Prowadziła drużyny harcerskie, obozy krajowe i zagraniczne.
W 1988 roku wygrała wybory do Rady Narodowej Miasta i Gminy Krzyż. To była krótka kadencja, bo 27 maja 1990 roku odbyły się kolejne, demokratyczne wybory, w wyniku których społeczeństwo miasta i gminy Krzyż Wlkp., ponownie powierzyło jej mandat. Mimo kolejnych wyborów funkcję radnej sprawuje ona do dziś, tj. 2015 roku. W pierwszej i drugiej kadencji pani Elżbieta przewodniczyła Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych, w trzeciej kadencji pełniła funkcję przewodniczącej Rady Miejskiej, w czwartej przewodniczyła Komisji Rewizyjnej. W szóstej kadencji przewodniczyła Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych. W siódmej, obecnej kadencji, jest przewodniczącą Rady Miejskiej. Mieszkańcy docenili przez wszystkie te lata wielkie zaangażowanie pani Elżbiety Thomas w rozwój miasta i gminy. Obecnie pani Elżbieta organizuje pracę Rady Miejskiej, zwołuje sesje i je prowadzi, ale najbardziej ceni sobie kontakt z wyborcami i udzielanie im pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów. Z ramienia Rady Miejskiej jest przedstawicielem Społecznej Rady przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Trzciance i Czarnkowie i walczy o poprawę funkcjonowania służby zdrowia w Krzyżu Wlkp. "na sercu leży mi sprawa zdrowia naszych mieszkańców".

Zainteresowania

Wielką pasją Elżbiety Thomas jest ogród działkowy, który uprawia ponad 30 lat. Jest przedstawicielem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratek” we władzach Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile i pełni funkcję sekretarza Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Była uczestnikiem dwóch Zjazdów PZD w Warszawie. Czynnie interesuje się literaturą, kolekcjonuje dzwonki. Jej kolekcja obejmuje eksponaty ze wszystkich kontynentów.

Znaczenie postaci

Elżbieta Thomas jest wychowawcą wielu pokoleń. Jej zaangażowanie i pasja były dla jej wychowanków najlepszym wzorem. Swoim uczniom starała się wpoić takie cechy jak – miłość, przyjaźń, wytrwałość, systematyczność, pracowitość i uczciwość. Cały swój czas poświęca pracy społecznej będąc wzorem działania na rzecz dzieci, młodzieży i mieszkańców naszego miasta i gminy. Z uwagą pochyla się nad ich problemami. Uczestniczy w ważnych dla nich uroczystościach i spotkaniach.

Odznaczenia

Jej wielkie zaangażowanie, podejmowany trud, pracę zawodową i społeczną na rzecz środowiska lokalnego doceniali również inni, o czym świadczą  liczne podziękowania, medale i odznaczenia. Oto niektóre z nich:

•    Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 14 września 1990 r.,
•    Medal Komisji Edukacji Narodowej – 24 sierpnia 1978 (za zasługi dla oświaty i wychowania),
•    Złoty Krzyż Zasługi – 9 lipca 1980 r. (za dwudziestoletnią, sumienną pracę pedagogiczną),
•    Medal im. Dr. Henryka Jordana – 9.06.1987 r. (za zasługi w rozwoju opieki zdrowotnej; upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży),
•    Medal 40-lecia Polski Ludowej – 22 lipca 1984 r.,
•    Złota Odznaka Honorowa – 8 października 1981 r. (za zasługi w rozwoju województwa pilskiego),
•    Odznaka Honorowa – 20 grudnia 1982 r. (za zasługi w rozwoju Pilskiej Chorągwi ZHP),
•    Złota Odznaka Zasłużonego Działkowca,
•    Najlepszy Radny 2004 r. w rankingu Tygodnika Nowego,
•    Medal za wybitne zasługi w rozwoju oświaty województwa pilskiego – 1 kwietnia 1980 r.,
•    Wyrazy wdzięczności za wkład pracy na rzecz rozwoju i umacniania ogrodnictwa działkowego na terenie Okręgu Pilskiego – 25 lipca 2011 r.
•    Podziękowanie za osiągnięcia w zakresie postępu pedagogicznego dla dobra dzieci i młodzieży – 30 czerwca 1982 r.,
•    Złota Odznaka Zasłużonego Działacza TPD – 28 maja 1983 r. (za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem).


Autorzy

Zespół projektowy pod opieką (nauczyciel1285) w składzie (uczen13282), (uczen13285), (uczen13286), (uczen13287), (uczen13290)

Kalendarium:

 • 1939 ― Narodziny bohatera
 • 1963 ― Ślub z Janem Thomas
 • 1964 ― Przybycie do Krzyża W...
 • 1976 ― Pełnienie funkcji zas...
 • 1985 ― Rozpoczęcie pracy z d...
 • 1988 ― Udział i wygrana w wy...
 • 1994 ― Przejście na emerytur...

Cytaty:

 • „"kontakt z młodzieżą o...”
 • „"na sercu leży mi spra...”
 • „"ucznia trzeba zrozumi...”

Zobacz też:

 • > Czarnków
 • > Głubczyn
 • > Krajenka
 • > Krzyż Wielkopolski
 • > Szczecin
 • > Trzcianka
 • > Warszawa
 • > Złotów
 • > Łódź