Aniela Halina Ostrzycka image

Aniela Halina Ostrzycka

 
 
Edukacja | Filozofia i religia | Gospodarka i przedsiębiorczość | Nauki społeczne i humanistyczne | Polityka i społeczeństwo
 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Gnieźnie
2 Dywizjon Okrętów Transportowo Minowych

21 urodziny ORP Gniezno

21 urodziny ORP Gniezno

21 urodziny ORP Gniezno

Dyplom

Dyplom

Halina Ostrzycka Gnieźnianin Roku

Kompas

Legitymacja Marynarki Wojennej

Marynarka Wojenna

Marynarze

Medal

Medal

Młodzieżowy Ruch Miłośników Muzyki

ORP Gniezno

Odznaka

Okręt ORP Gniezno

Pamiątki Marynarskie

Pomnik "Ludziom Morza"

Tytuł Gnieźnianina roku 2011

Zdjęcie rodzinne

Prywatne nagranie filmu p.Ostrzyckiej z uroczystości przejścia na emeryturę w Urzędzie Miasta w Gnieźnie
TV Poznań program pod tytułem „Wielkopolskie drogi Jana Pawła II” , Papież Jan Paweł II w Gnieźnie 1979/1997r.
Wspomnienia Pani Siudzińskiej o Pani Ostrzyckiej
Wywiad cz.I
Wywiad cz.II
wywiad TV Poznań
21
6

POCHODZENIE

Pani Aniela Halina Ostrzycka urodziła się 18 maja 1937 roku w Gnieźnie.Mieszkała wraz z rodzicami i starszą siostrą na ulicy 3 Maja w Gnieźnie. Później cała rodzina przeniosła się na ulicę Żwirki i Wigury, gdzie mieszkała w ... wieży wodociągowej, ponieważ ojciec p.Ostrzyckiej pracował tam na stanowisku kierownika wodociągów. 

RODZINA

Ojciec pani Ostrzyckiej - Józef skończył szkołę oficerską i był zawodowym żołnierzem, a mama - Maria prowadziła zakład prasowalniczy.

EDUKACJA (lub "młodość")

Uczęszczała do szkoły podstawowej w Gnieźnie, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego, ale po dwóch latach zrezygnowała, aby podjąć naukę w Liceum Pedagogicznym w Poznaniu, ponieważ od najmłodszych lat pragnęła zostać nauczycielką. Następnie rozpoczęła studia,które ukończyła z tytułem magistra.

DZIAŁALNOŚĆ

Swoją pierwszą pracę podjęła w przedszkolu na ulicy Wawrzyńca w Gnieźnie,gdzie  przez 10 lat pełniła funkcję kierowniczki. Następnie pracowała w Oświacie jako wizytatorka. Była również zastępcą inspektora, inspektorką, dyrektorką oświaty w sprawie kultury i sportu. Następnie była metodykiem i kuratorem sądowym przez 10 lat. Pracowała również w PCK.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORP ,,GNIEZNO"

 ORP „GNIEZNO” wchodzi w skład 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo - Minowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Okręt wybudowano w 1990 roku w Stoczni Północnej w Gdańsku, a pierwsze podniesienie bandery odbyło się na nim 23 lutego 1990 roku. Jest drugim z serii pięciu zbudowanych w Stoczni Północnej w Gdańsku okrętów projektu 767 (typu „Lublin”) - w kolejności były to: Lublin, Gniezno, Kraków, Poznań, Toruń. Matką chrzestną okrętu jest Halina Ostrzycka. Wszystkie wspominanie wyżej jednostki, plus trzy kutry transportowe projektu 716 i okręt wsparcia logistycznego ORP „Kontradmirał Ksawery CZERNICKI"  . W swojej dziewiętnastoletniej służbie okręt wielokrotnie uczestniczył w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w „Strong Resolve”, „Blue Game” i „Anakonda”, odwiedził porty w Niemczech, Danii i Norwegii. Załoga zawsze uzyskiwała bardzo wysokie oceny podczas szkoleń i zadań programowych, a okręt zdobywał miano najlepszego w dywizjonie i we flotylli. Załoga składa się z około 50 osób, w tym 5 oficerów. Na okręcie służą marynarze służby nadterminowej i zasadniczej. ORP „GNIEZNO” to jednostka przeznaczona do załadunku z nieuzbrojonego brzegu, transportu morzem oraz wyładowania w warunkach bojowych na nieuzbrojonym brzegu – pływającej i niepływającej techniki wojskowej i żołnierzy desantu morskiego. Może również transportować i stawiać miny morskie w obronnych zagrodach minowych. Dowódcą Okrętu od grudnia 2005 r. jest kapitan mar. Jacek Doroś.

21 URODZINY ORP "GNIEZNO"

Uroczystości związane z obchodami 21 rocznicy pierwszego podniesienia bandery Marynarki Wojennej RP na ORP „Gniezno” były okazją do wizyty delegacji z Pierwszej Stolicy na naszym okręcie patronackim w Świnoujściu. W trakcie ceremonii odczytano okolicznościowe rozkazy dotyczące podziękowania za służbę oraz wręczono pamiątki i upominki.     Marynarkę Wojenną reprezentowali Dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża kontradmirał Krzysztof Teryfter, Dowódca 2 Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych kmdr por. Jacek Rogalski, a także byli dowódcy okrętu: kmdr por. Krzysztof Zdonek, kmdr ppor. Mariusz Pioś oraz kmdr ppor. Jacek Doroś. Rolę gospodarza pełnił obecny dowódca okrętu kmdr ppor. Sławomir Mospan.    W trakcie wizyty omówiono dalszą formę współpracy Miasta z Okrętem. Wiele ciepłych słów pod adresem Prezydenta Miasta i władz samorządowych skierował kontradmirał Krzysztof Teryfter, podkreślając bliskie więzy łączące załogę z Gnieznem. Matka chrzestna okrętu, Halina Ostrzycka przywiozła zaś na rocznicę podniesienia bandery wspaniały tort, którym raczyli się wszyscy goście.     Jako ciekawostkę można dodać, że od niedawna, po raz pierwszy w historii ORP „Gniezno”, funkcję zastępcy dowódcy okrętu pełni kobieta. Jest nią ppor. MW Aleksandra Szemraj.Tytuł Gnieźnina roku 2011Gnieźnianinem 2011 roku została Halina Ostrzycka, wieloletnia kierownik Wydziału Oświaty w Urzędzie Miejskim i działaczka społeczna. To osoba otwarta na innych, szczególnie potrzebujących pomocy – mówi starosta gnieźnieński Dariusz Pilak.                                                                                                          

TV Wielkopolska, 29.04.2012 r.

Gniezno: tytuł Gnieźnianin Roku 2011 przyznany niedziela, 29 kwietnia 2012 15:37 Gnieźnianinem 2011 roku została Halina Ostrzycka, wieloletnia kierownik Wydziału Oświaty w Urzędzie Miejskim i działaczka społeczna. To osoba otwarta na innych, szczególnie potrzebujących pomocy – mówi starosta gnieźnieński Dariusz Pilak.Tytuł Gnieźnianina Roku przyznaje Towarzystwo Miłośników Gniezna. Jego prezes przypomina, że Halina Ostrzycka jest również matką chrzestną okrętu ORP Gniezno. - Uhonorowanie mnie tym tytułem jest dla mnie wielkim przeżyciem. Jestem szczęśliwa – mówi Halina Ostrzycka i dodaje, że otrzymane wyróżnienie moblizuje ją do dalszej pracy. Tytuł Gnieźnianin Roku został przyznany przez Towarzystwo Miłośników Gniezna  już po raz dwudziesty siódmy.

TYTUŁ GNIEŹNIANINA ROKU 2011

Przyznaje Towarzystwo Miłośników Gniezna. Jego prezes przypomina, że Halina Ostrzycka jest również matką chrzestną okrętu ORP Gniezno.- Uhonorowanie mnie tym tytułem jest dla mnie wielkim przeżyciem. Jestem szczęśliwa – mówi Halina Ostrzycka i dodaje, że otrzymane wyróżnienie moblizuje ją do dalszej pracy.Tytuł Gnieźnianin Roku został przyznany przez Towarzystwo Miłośników Gniezna  już po raz dwudziesty siódmy.

POMNIK "LUDZIOM MORZA"

Pomnik poświęcony Ludziom Morza znajduje się w Parku Kościuszki, przy skrzyżowaniu ulic Lecha i Tadeusza Kościuszki, naprzeciwko głównego wejścia do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.     Uroczystego odsłonięcia 9 czerwca 1968 roku dokonał dowódca statku Polskiej Żeglugi Morskiej s/s „Gniezno”, kapitan Żeglugi Wielkiej Franciszek Stefanowski. W uroczystości wziął również udział Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gnieźnie Tadeusz Sobieralski.     Pomnik przedstawia kotwicę z fragmentem łańcucha kotwicznego wspartą na postumencie. Jest to tzw. kotwica patentowa z dwiema ruchomymi łapami osadzonymi na trzonie. Kotwicę tę przekazała w darze Polska Żegluga Morska w Szczecinie. Obok kotwicy ułożono wzorowane na falochronie kamienie. Na jednym z nich umieszczono tablicę z napisem „Ludziom Morza”. Pierwotnie tablica ta znajdowała się na belce łączącej łapy kotwicy. Przed pomnikiem ustawiono stojak z odwróconym dzwonem okrętowym, który wykorzystywany jest podczas uroczystości jako znicz.Pomnik Ludziom Morza ma upamiętniać i symbolizować kontakty łączące Gniezno z morzem i ludźmi morza. Od tych indywidualnych dotyczących gnieźnian, którzy związali swoje życie z morzem po te zinstytucjonalizowane.

24 ROCZNICA PODNIESIENIA BANDERY 27 LUTEGO

W Porcie Wojennym w Świnoujściu, 24. rocznicę pierwszego podniesienia bandery na okręcie obchodziła załoga ORP „Gniezno”. W trakcie swojej służby okręt pokonał blisko 40000 mil morskich, biorąc udział w najważniejszych ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych

,,ZŁOTA KOTWICA"

Już po raz szósty, gnieźnieńska młodzież okazała się niepokonana w Wieloboju Morskim o „Złotą Kotwicę Marynarki Wojennej RP”. Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie wzięli bowiem udział w IX edycji owych zmagań, które odbyły się między 21 a 23 czerwca roku bieżącego w Świnoujściu. Dziś Jacek Kowalski, prezydent Gniezna oraz jego zastępca Czesław Kruczek osobiście pogratulowali młodzieży ogromnego sukcesu.

OPINIA PANI BOGUMIŁY SZUCHMILSKIEJ(nauczycielki z SP 8 w Gnieźnie)O PANI  OSTRZYCKIEJ 

          " Panią Halinę Ostrzycką znam, gdyż przez wiele lat byłam opiekunem SIC PCK. Pani Ostrzycka była bardzo zaangażowana w pracy tej organizacji.Była członkiem Zarządu Rejonowego PCK, przez wiele lat przewodniczyła Radzie Młodzieżowej. Organizowała konkursy m.in. "Zdrowy styl życia", prowadziła prelekcje, pogadanki, była współorganizatorem "Dnia Dziecka" w stadninie koni. Potrafiła również docenić inicjatywy podejmowane przez innych. W kontakcie z innymi ludźmi zawsze życzliwa i serdeczna. Ma dla wszystkich uśmiech i dobre życzenia. "

OPINIA PANA PIOTRA CIEŚLEWICZA O PANI OSTRZYCKIEJ

        "Halina Ostrzycka jest moją ciocią. Od wielu lat daje się poznać jako bardzo pomocna osoba zarówno w sprawach rodzinnych jak i społecznych.Od wielu lat organizuje pomoc dla bezdomnych i biednych (wigilie dla bezdomnych). Jest osobą bardzo ciepłą, wyrozumiałą i wrażliwą na krzywdę innych. Wiele lat pracowała jako nauczyciel potem w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Gnieźnie. Jest matką chrzestną ORP ,,Gniezno''. Mimo swojej aktywności społecznej znajduje zawsze czas dla rodziny.Podczas takich spotkań opowiada bardzo ciekawie o swoich doświadczeniach i zamierzeniach. "

Link do wywiadu z panią Ostrzycką.

ZNACZENIE POSTACI

       Są osoby, które na świat patrzą zawsze optymistycznie,radośnie i lubią ludzi. Do takich osób należy pani Aniela Halina Ostrzycka. Jest to osoba, która daje przykład radości życia w każdym wymiarze. Cieszy się i docenia  sukcesy innych ludzi (zwłaszcza dzieci i młodzieży). Pokazuje nam, że dobro,uczciwość i pracowitość to wartości bezcenne.Nasza bohaterka podkreśla również, że warto angażować  się w różnorodne inicjatywy społeczne, kulturalne, sportowe itp. Pani Ostrzycka jest wzorem do naśladowania dla młodych ludzi. Jest przykładem osoby szlachetnej,budzącej zaufanie, życzliwej i wrażliwej na krzywdę innych, otwartej na świat i drugiego człowieka oraz ogromnym poczuciu humoru.

Źródła:

- strona internetowa Urzędu Miejskiego w Gnieźnie

- strona inetrnetowa TV Wielkopolska , 2012 r.

- filmiki-wywiady uczniów z SP 8 w Gnieźnie z p.A.H.Ostrzycką w jej mieszkaniu , kwiecień 2014r.

- filmik - wspomnienia p.Zofii Siudzińskiej o p.A.H.Ostrzyckiej, maj 2014 r.

- wypowiedzi p.Bogumiły Szuchmilskiej i p.Piotra Cieślewicza o p.A.H.Ostrzyckiej , maj 2014 r.

- prywatne nagranie filmu p.Ostrzyckiej z uroczystości przejścia na emeryturę w Urzędzie Miasta w Gnieźnie

TV Poznań program pod tytułem "Wielkopolskie drogi Jana Pawła II" , Papież Jan Paweł II w Gnieźnie 1979/1997r.

Kalendarium:

  • 16.0 ― rozpoczęcie pracy zaw...

Zobacz też: