Andrzej Oses image

Andrzej Oses

 
 
 
„"Pamiętajcie dzieci o tym, że jesteście Polakami, nigdy nie wolno Wam o tym z...”
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Bolesława Chrobrego w Biskupicach
Andrzej Oses w mundurze.

Balon obserwacyjny Ae

KSIĄZECZKA WOJSKOWA
O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM
O WOJSKU PRUSKIM
Pochodzenie pana Andrzeja Osesa
AKT URODZENIA
DOKUMENT Z PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI – legitymacja
KRZYŻ WALECZNOŚCI
KRZYŻ WALECZNOŚCI – legitymacja
KRZYŻ WALECZNOŚCI – zaświadczenie
ODZNAKA PAMIĄTKOWA WOJSK WIELKOPOLSKICH
ORDER ZA WOJNĘ
STOPIEŃ PODPORUCZNIKA
WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ
WIELKOPOLSKI KRZYŻ POWSTAŃCZY – legitymacja
2
1
3
11

Pochodzenie: 

          Andrzej Oses  urodził się 28.10.1897r. w Kaźmierzu pow. Szamotuł.(załącznik 1)     

Zmarł 31.12.1990r. w Poznaniu. Jego rodzice to: ojciec Józef i matka Józefa z domu Musiał.  

Wykształcenie:

Andrzej Oses ukończył 7 klas Szkoły Powszechnej.

Nagrody i wyróżnienia państwowe:

-   Odznaka Pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich nadana 20.04.1921r.(załącznik11),

-   Krzyż Waleczności byłej Ochotniczej Sprzymierzonej Armii Nr 9965 z dnia 11.07.1938r. (załącznik2załącznik3, załącznik9),

-    Medal Pamiątkowy za wojnę 1919-1921, nadany rozkazem D.O.K. z dnia 04.07.1938r. (załącznik10),

-    Wielkopolski Krzyż Powstańczy B-67971 z dnia 05.01.1958r.

(załącznik4),      

-     Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Nr 1537-71-130 z dnia 13.01.1972r.

(załącznik 5),

-     w 1972r. nadano mu stopień podporucznika

(załącznik 7).

Informacje:

            18 sierpnia 1916 roku został zaciągnięty do armii pruskiej. Po przeszkoleniu brał udział w walkach I Wojny Światowej. Był żołnierzem niezwykle wąskiej specjalizacji - wojsk aeronautycznych, czyli pilotem lub obserwatorem balonowym (zob. balon). Od 1 stycznia 1917 r. służył w jednostce w Ballonzuk 113 na froncie włoskim w Renie nad rzeką Isonzo. W grudniu 1918 roku został pilotem sterowca Juteborg i brał udział w walkach rejonu Wogezów i w bitwie nad Sommą. (załącznik 6) 

             Kiedy wybuchło powstanie wielkopolskie, 10 stycznia 1919 roku zameldował się w Kompanii Szamotulskiej. Brał udział w bitwach pod Czarnkowem, pod dowództwem porucznika Bogusława Łubieńskiego – właściciela ziemskiego z Kiączyna, a także w bitwie pod Nakłem, a dowódcą jego był porucznik Franciszek Przybylski. Na początku lutego 1919 roku został przeniesiony do 6 baterii 14 pułku artylerii, biorąc ponowny udział w starciu pod Nakłem pod dowództwem por. Jasińskiego. 20 sierpnia 1919 roku został ranny w stopę. Przebywał w szpitalu w Mińsku Mazowieckim. Na front wrócił 2 stycznia 1920 roku i został przeniesiony do 6 baterii 17 Pułku Artylerii Lekkiej, której dowódcą był por. Cylke. Z tą jednostką brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej. Uczestniczył w bitwach pod Mińskiem Mazowieckim oraz Bobrujskiem. Walczył do 25 października 1920 roku. (załącznik 8) 

             Do domu wrócił w stopniu kaprala rezerwy.

             W 1921 roku był współzałożycielem koła śpiewaczego Moniuszko w Kaźmierzu. W latach 1922-1926 należał do Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół".

             W sierpniu 1926 roku wyemigrował do Francji. Tam pracował do października 1928 roku jako górnik w kopalni węgla. W końcu października tego roku wrócił do kraju.

             W marcu 1929 roku rozpoczął pracę w Poznaniu jako pracownik budowlany. Następnie w latach 1932 – 1939 pracował jako piekarz.

             Po wybuchu II wojny światowej otrzymał kartę mobilizacyjną z poleceniem udania się do Warszawy, gdzie wręczono mu rozkaz powrotu do Poznania. Przez Niemców został skierowany do pracy w magazynach wojskowej żywności przy ul. Solnej. Pracował tam do końca wojny.

              W lutym 1945 roku wstąpił do Służby Ochrony Kolei. W listopadzie 1946 roku został przeniesiony do Wagonowni jako smarownik. Pracował tam do lipca 1958 roku, po czym przeszedł na emeryturę.

Informacje na temat pracy zawodowej:

1926 - 1928 - górnik w kopalni węgla we Francji,

1929 - 1932 - pracownik budowlany w Poznaniu,

1932 - 1939 - piekarz,

Druga wojna światowa - praca w magazynach wojskowych żywnościowych przy ulicy Solnej - skierowany przez Niemców,

1945 – 1946 - służba ochrony kolei,

1946 – 1958 - smarownik w wagowni kl.1,

1958 - emerytura.

Stan rodzinny: 

20.02.1929r. w Bytyniu zawarł związek małżeński z Zofią Larek, z którą miał czworo dzieci:

- Elżbietę (ur.05.11.1929 – zm.30.01.1946)

- Zofię, zamężna - Zenowicz (ur.29.03.1932)

- Huberta, żonaty (ur.29.06.1937)

- Teresę, zamężna - Badziong (ur.25.08.1945)

Znaczenie postaci:

         Andrzej Oses, żył w bardzo trudnym okresie, w okresie dwóch wojen. Mimo ukończenia tylko 7 klas Szkoły Powszechnej był zaradny i nie bał się żadnej pracy. W wieku 19 lat został zaciągnięty do armii pruskiej, brał udział w walkach I Wojny Światowej, brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, walczył w II Wojnie Światowej. Dla niego liczył się patriotyzm i to, że jest Polakiem.

Źródła:

Wszelkie umieszczone informacje pochodzą z wywiadu przeprowadzonego przez uczniów z panią Teresą Badziong.

Wszelkie zachowane dokumenty i zdjęcia pochodzą ze zbioru pani Teresy Badziong.

Zdjęcie balonu obserwacyjnego Ae pochodzi z Gazety Wyborczej.

Kalendarium:

 • 18.0 ― Andrzej Oses został z...
 • 1917 ― Andrzej Oses służył w...
 • 1918 ― Andrzej Oses został p...
 • 1919 ― Andrzej Oses został p...
 • 10.0 ― Andrzej Oses zameldow...
 • 20.0 ― Andrzej Oses został r...
 • 1920 ― Andrzej Oses brał udz...
 • 02.0 ― Andrzej Oses powrócił...
 • 1926 ― Andrzej Oses wyemigro...
 • 1926 ― Od 1926 do 1928 Andrz...
 • 1929 ― Od 1929 do 1932 Andrz...
 • 20.0 ― Andrzej Oses wziął śl...
 • 1932 ― Od 1932 do 1939 Andrz...
 • 1939 ― Od 1939 do 1945 Andrz...
 • 1945 ― Od 1945 do 1946 Andrz...
 • 1946 ― Od 1946 do 1958 Andrz...
 • 1958 ― Andrzej Oses przesze...

Cytaty:

 • „"Pamiętajcie dzieci o ...”

Zobacz też: