Alfons Dymalski image

Alfons Dymalski

ur. 1896
zm. 1993
Gospodarka i przedsiębiorczość | Polityka i społeczeństwo | Wojskowość
 
Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Rychtalu
Alfons Dymalski przed placówką w Drożkach 1934

Andrzej Janik - wnuk

Drzewo genealogiczne rodziny Dymalskich

Ewa Walków - wnuczka p. Dymalskiego

Najbliższa rodzina przy grobie p. Dymalskiego

Ngrobek Alfonsa Dymalskiego

Pan Dymalski z żoną i wnuczkami

Wywiad z Ewą Walków.

Z żoną Stefanią

9

Pochodzenie

Alfons Dymalski urodził się 16 października 1896 roku w Odolanowie. Jego ojciec Antoni Dymalski był stolarzem. Matka Marianna z domu Szkudlarek była gospodynią domową.

Dzieciństwo

Mały Alek chodził do niemieckiej szkoły, bowiem mieszkał w zaborze pruskim i jak wszystkie dzieci z tej miejscowości musiał uczyć się przedmiotów w języku niemieckim. Zaborca w ten sposób próbował zgermanizować polską młodzież.

Młodość

Państwo pruskie zarządziło obowiązek służby wojskowej wobec każdego w określonym wieku mężczyzny, toteż młodziutki Alfons został w okresie I wojny (prawdopodobnie w 1917 roku) powołany do wojska pruskiego i musiał walczyć na froncie francuskim. Po kapitulacji Niemiec i zakończeniu wojny w 1918 roku wrócił do Polski i ochotniczo wstąpił do Straży Granicznej.

Służba Graniczna

Jego placówka znajdowała się w Drożkach i miała za zadanie strzeżenie polskiej granicy zachodniej. Pan Dymalski patrolował odcinek między Rychtalem a Drożkami.

Uczestniczył w wojnie z bolszewikami, po której wrócił do służby strażniczej. Ze swych obowiązków wywiązywał się wzorowo, za co jeszcze przed wojną został odznaczony brązowym i srebrnym medalem.

Okres II wojny światowej

Kiedy wybuchła druga wojna światowa otrzymał rozkaz opuszczenia posterunku i udania się na Ukrainę do Rawy Ruskiej tuż przy granicy. Na wyznaczone miejsce jechał na rowerze, ale rozkaz wypełnił.

Po pewnym czasie wrócił do Drożek, a tu Niemcy zmuszali go do podpisania Volkslisty. Nie zgodził się, za co został wywieziony na przymusowe roboty w okolice Oleśnicy. W tamtejszym obozie związał się Armią Krajową i działał w konspiracji. Tam też poznał swoją przyszłą żonę.

Czasy powojenne.

Gdy wyzwolono te tereny w 1945 roku, wrócił do Rychtala i zamieszkał przy ulicy Ogrodowej 13. W tym domu mieszkali także inni byli strażnicy graniczni.

Rozpoczął pracę w Zakładach Drobiarskich w Kluczborku i pracował tam aż do emerytury.

Na terenie Rychtala udzielał się społecznie. W latach sześćdziesiątych zasiadał w Radzie Gromadzkiej. Od 1963 roku był sołtysem Rychtala i sumiennie pełnił tę funkcje przez 27 lat do 1990 roku.

Za sumienną pracę i działalność na rzecz swojej Ojczyzny otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień:

- Medal brązowy i medal srebrny za długoletnia służbę w Straży Granicznej,

- Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski - 1.07.1977,

- Medal - Zasłużony dla województwa kaliskiego - 27.08.1986r. ,

- List Gratulacyjny za Kombatancką Służbę Dziełu Orodzenia Ojczyzny

   pod. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatanckiego

         gen. bryg. Pastuszek- sierpień 1990 ,

- Krzyż za udział w wojnie 1918-1921 od Prezydenta RP Lecha Wałęsy - 12.01.1991,

- Nominacja na stopień podporucznika - 10.01.1991 

Rodzina:

- żona Stefania , zm.1995r.

- 4 dzieci: córka Henryka Janik zm.2008 r., córka Bożena Jędrzejak, syn Andrzej i córka Sylwia,

- 11 wnucząt.

Pan Alfons Dymalski zmarł w Rychtalu 23.12.1993 roku w wieku 97 lat. Został pochowany na cmentarzu w Rychtalu.

Znaczenie postaci

Pan Alfons Dymalski był bardzo pracowitym, sumiennym i szanowanym człowiekiem. To człowiek, który zasłużył swoją postawą i działalnością na miano patrioty i bohatera. Kochał  i szanował polski mundur, często pojawiał się w nim na różnych lokalnych uroczystościach. Miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą rychtalską, z którą dzielił się wspomnieniami z okresu wojny.

Przez całe swoje życie interesowały go losy ojczyzny, nawet będąc już w bardzo sędziwym wieku codziennie śledził wiadomości i czytał prasę.

Kalendarium:

  • 1919 ― udział w wojnie bolsz...
  • 1963 ― pełnienie funkcji soł...
  • 1917 ― służba w armii pruski...
  • 1896 ― data urodzenia
  • 1918 ― rozpoczęcie służby w ...
  • 1939 ― wyprawa rowerem na Uk...
  • 1945 ― powrót do Rychtala, ś...
  • 1991 ― nominacja na stopień ...
  • 1993 ― data śmierci

Zobacz też: