Rzeźby: Św. Antoni oraz Anna Samotrzecia z krzyża przydrożnego z Masanowa