Słup przydrożny z płaskorzeźbami świętych i figurą Chrystusa Frasobliwego, fundacji Szymona Bógaja w miejscowości Ołobok. Rzeźbiony przez Pawła Brylińskiego w 1840 r. Obecnie znajduję się w Muzeum Narodowym w Poznaniu na Oddziale Etnograficznym. * Rysunek wykonany przez Wiktora Gosienieckiego.