Figura znajduje się w kapliczce murowanej w Sławinie